Tips, trends en waarschuwingen voor financiƫle produkten

Nieuws AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 10 augustus 2017 een last onder dwangsom ter voorkoming van herhaling voor de periode van één jaar opgelegd aan een beheerder van een beleggingsinstelling. De AFM heeft deze last opgelegd omdat de AFM er onvoldoende vertrouwen in had dat de beheerder zich zou houden aan de verplichting om correcte en niet-misleidende informatie te verstrekken. Omdat de beheerder zich heeft gehouden aan de last, is er geen dwangsom betaald.

Peter Verdonck, directeur en eigenaar van PV-Finance B.V., heeft op 8 mei 2019 een last onder dwangsom opgelegd gekregen door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De last onder dwangsom is opgelegd omdat Peter Verdonck weigert om aan informatieverzoeken van de AFM te voldoen.

De huidige wetgeving geeft geen ruimte om accountantsorganisaties juridisch aan te spreken bij ernstige fouten in de controle van een jaarrekening. Dat volgt uit de uitspraak van de hoogste bestuursrechter in een hoger beroep dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) had ingesteld om meer duidelijkheid te krijgen over de interpretatie van de zorgplicht van accountantsorganisaties. De AFM dringt bij het ministerie van Financiën aan om de wetgeving aan te passen.

De AFM heeft de toetsrente voor het derde kwartaal van 2019 vastgesteld op 5%. Elk kwartaal bepaalt de AFM de toetsrente voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar. Voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar moet worden gerekend met een toetsrente om te bepalen of een hypotheek verantwoord is.

In zijn vergadering van 15 mei 2019 heeft het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) gesproken over klimaatrisico’s voor de financiële sector. Daarnaast heeft het comité stilgestaan bij de herziening van rentebenchmarks en de actuele risico’s voor de financiële stabiliteit.

Deze maand in de consumentenmail: voorkom dat jouw bankgegevens gepikt worden én wat doet de AFM om schuldenproblemen te voorkomen? Plus: AFM wil het graag weten als jij geen verzekering kunt afsluiten. Dit en meer lees je onze nieuwsmail voor consumenten.

Tijdens de Netspar-bijeenkomst (kennisnetwerk voor pensioen en oudedagsvoorziening) in Tilburg op 14 mei 2019 gaf AFM-bestuurder Jos Heuvelman een speech over de toekomst van ons pensioenstelsel. De AFM pleit voor een stelsel met meer flexibiliteit. Binnen het stelsel en ten aanzien van het stelsel zelf.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Hongkongse toezichthouder Securities and Futures Commission (SFC) stellen elkaars markt open voor bepaalde typen beleggingsfondsen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Flow Traders B.V. op 1 februari 2019 een bestuurlijke boete van €100.000 opgelegd voor overtreding van de transactierapportageverplichting. Flow Traders heeft van 21 maart tot 20 juli 2017 gegevens over 140.500 transacties niet tijdig aan de AFM gemeld.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft InsingerGilissen Bankiers N.V. op 15 februari 2019 een bestuurlijke boete van €100.000 opgelegd voor een overtreding van de transactierapportageverplichting. (De rechtsvoorganger van) InsingerGilissen heeft van 6 januari 2015 tot 30 november 2017 gegevens over 21.509 transacties niet tijdig aan de AFM gemeld.

SRLEV N.V. en Vivat Schadeverzekeringen N.V. hebben op 17 april 2019 boetes van totaal €400.000 opgelegd gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De boetes zijn opgelegd omdat beide verzekeraars in april 2017 voor tussenpersonen een reis naar China hebben georganiseerd. SRLEV heeft hiermee het provisieverbod overtreden. Vivat Schadeverzekeringen heeft met het organiseren van de reis een vergelijkbare provisieregeling overtreden en gehandeld in strijd met de regels voor een passende volmachtbeloning.

Deze maand in onze consumentenmail:  de risico's van beleggingsobjecten zoals bijvoorbeeld investeren in grond of edelmetaal en alles over variabel pensioen. Plus: onze bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven wordt leraar en een reportage over de cryptomarkt. Maar ook: tips over jouw vakantie en geldzaken. Dit en meer lees je deze maand in onze nieuwsmail voor consumenten.

Ben je nog geen abonnee en wil je geen nieuws meer missen? Schrijf je in voor onze tips, nieuws en waarschuwingen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 28 december 2018 een bestuurlijke boete van €100.000 opgelegd aan de heer H.J. Holtschoppen van voormalig vermogensbeheerder De Waerdt Vermogensbeheer B.V. (De Waerdt) in Roermond. De boete is opgelegd omdat De Waerdt van oktober 2014 tot december 2017 geen integere uitoefening van haar bedrijf heeft gewaarborgd en Holtschoppen daarvoor mede verantwoordelijk was.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 28 december 2018 een bestuurlijke boete van €10.000 opgelegd aan de heer J.H.M. Mooren van voormalig vermogensbeheerder De Waerdt Vermogensbeheer B.V. (De Waerdt) in Roermond. De boete is opgelegd omdat De Waerdt van mei 2016 tot september 2017 geen integere uitoefening van haar bedrijf heeft gewaarborgd en Mooren daarvoor mede verantwoordelijk was.

Zijn binaire opties en CFD’s geschikte producten voor retailbeleggers? Voor de AFM was het al snel duidelijk dat beleggers in binaire opties en ook bepaalde CFD’s vaker het schip ingingen dan dat ze er met de zilvervloot er vandoor gingen. Vanaf 19 april 2019 komt daar wat de AFM betreft definitief een einde aan. Steven Hu, toezichthouder Lenen, Sparen en Retailbeleggen: ‘Met de invoering van nationale regelgeving voor het verbod op de verkoop van binaire opties en beperkingen aan de verkoop van CFD’s aan retailbeleggers bereiken we een mijlpaal.’

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) treft in navolging van ESMA twee nationale productinterventiemaatregelen: het verbod op binaire opties en de verkoopbeperking aan contracts for difference (CFD’s). De maatregelen treden op 19 april 2019 in werking.

Keuzevrijheid bij pensioenen gaat niet vanzelf goed. Deelnemers maken niet altijd juiste keuzes en variabele pensioenproducten brengen nieuwe risico’s met zich mee. Niet alle pensioenuitvoerders van premieregelingen gaan hier goed mee om. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de invulling van de Wet verbeterde premieregeling (Wvp), die een variabele pensioenuitkering mogelijk maakt. Het aantal pensioendeelnemers dat hier gebruik van maakt is momenteel klein, maar groeit snel.

Brexit drukte in 2018 een flinke stempel op de financiële markten en het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Consumenten merkten vooral de inspanningen van de toezichthouder tegen onverantwoorde kredietverlening. In haar jaarverslag zet de AFM onder meer uiteen hoe haar toezicht op consumptief krediet vruchten afwerpt.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 28 maart 2019 een bestuurlijke boete van €2.000.000 opgelegd aan SBM Offshore N.V. De boete is opgelegd omdat SBM Offshore in de periode tussen maart 2012 en november 2014 viermaal heeft nagelaten om voorwetenschap (voorheen aangeduid als koersgevoelige informatie) tijdig openbaar te maken.

Merel van Vroonhoven stopt per 1 september als bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Na vijfenhalf jaar voorzitterschap heeft zij besloten om leraar te worden in het speciaal onderwijs. Zij zal daarom starten met de opleiding tot leraar basisonderwijs. Daarnaast zal ze bestuurlijk actief blijven.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Franse toezichthouder AMF ondersteunen Europese voorstellen om beleggers in groene obligaties meer transparantie te bieden. Dat stelt beleggers in staat betere beleggingsbeslissingen te nemen en stimuleert de ontwikkeling van de markt voor groene obligaties in de Europese Unie.

Deze maand in de consumentennieuwsmail: hoe herken je telefonische fraude met aandelen en wat weet jij over de nieuwe regels voor betaaldienstverlening? Plus: volg ons op Facebook en bekijk de laatste post over hoe jij als consument beïnvloed wordt bij het aanschaffen van een financieel product. Maar ook: wat kun je zelf doen aan beginnende schulden? In 6 stappen schuldenvrij met het Nibud-stappenplan. Dit en meer lees je deze maand in de nieuwsmail voor consumenten.

Ben je nog geen abonnee en wil je geen nieuws meer missen? Schrijf je in voor onze tips, nieuws en waarschuwingen.

De AFM heeft de toetsrente voor het tweede kwartaal van 2019 vastgesteld op 5%. Elk kwartaal bepaalt de AFM de toetsrente voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar. Voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar moet worden gerekend met een toetsrente om te bepalen of een hypotheek verantwoord is.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 28 december 2018 twee bestuurlijke boetes van elk €75.000 opgelegd aan de heren J.C.N. Bertholet en S. Jellema. De boetes zijn opgelegd omdat verschillende ondernemingen onder de naam Zonneperceel obligaties aan het publiek hebben aangeboden zonder een door de AFM goedgekeurd prospectus en de heer Bertholet en de heer Jellema daarvoor verantwoordelijk zijn.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is van plan om twee nationale productinterventiemaatregelen te treffen in navolging van het ESMA-verbod op binaire opties en de verkoopbeperking aan contracts for difference (CfD’s).

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers voor aanbiedingen van PV-Finance B.V., handelend onder de naam Vetonagroup Enterprises. PV-Finance biedt zogenaamde ‘pakketten’ met obligaties aan, waarbij aan beleggers wordt voorgespiegeld dat zij met het opgehaalde geld gaat investeren op Madagaskar. De AFM vermoedt dat er onjuiste informatie wordt verstrekt en essentiële informatie wordt weglaten. Ook ziet de AFM dat minder dan 7% van het opgehaalde geld is besteed aan investeringen op Madagaskar en dat het overgrote deel van het opgehaalde bedrag is gebruikt voor andere doelen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 12 februari 2019 een last onder dwangsom opgelegd aan FPlus Trading Ltd. (FPlus Trading). De last onder dwangsom is opgelegd, omdat FPlus Trading op haar website (https://fplus.ai) ten onrechte vermeldt te handelen met een vergunning van de AFM. Hierdoor worden consumenten misleid en overtreedt FPlus Trading de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc).

Deze maand in de consumentennieuwsmail: dit gaat er veranderen voor betaaldienstverlening en hoe voorkom je dat je wordt opgelicht? Deze maand ook aandacht voor de Week van het Geld: hoe kun je als ouder je kind goed leren omgaan met geld? Dit en meer lees je deze maand in de nieuwsmail voor consumenten.

Ben je nog geen abonnee en wil je geen nieuws meer missen? Schrijf je in voor onze tips, nieuws en waarschuwingen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 5 december 2018 een bestuurlijke boete van €25.000 opgelegd aan De Grote Voskuil Capital B.V. (DGVC) in Haarlem. De boete is opgelegd omdat DGVC in de periode van juli 2014 tot april 2015 niet heeft voldaan aan het voorschrift om een ‘schriftelijke overeenkomst inzake beheer en bewaring’ aan te gaan met de onafhankelijke bewaarder van het door haar beheerde beleggingsfonds Hoofbosch.

Per peildatum 31 december 2018 zijn vier banken klaar met het versturen van een aanbod aan gedupeerde mkb’ers. Eén bank geeft aan dat de laatste aanbodbrieven nog vóór het einde van het eerste kwartaal 2019 worden verstuurd. De andere bank die nog niet klaar is, heeft alle klanten die in 2018 geen aanbodbrief hebben ontvangen, een volledig voorschot aangeboden. In totaal zijn 16.964 van de 18.953 mkb’ers die in aanmerking komen voor herstel, op de hoogte gebracht van het compensatiebedrag waarop ze minimaal kunnen rekenen. Aan 15.197 mkb’ers is €860 miljoen aan compensatie of voorschotten uitgekeerd.

Martin van Rijn is door de minister van Financiën benoemd tot nieuwe voorzitter van de raad van toezicht (rvt) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De benoeming gaat in per 24 mei 2019 en is voor een periode van vier jaar. Hij volgt hiermee Paul Rosenmöller op, die zich verkiesbaar heeft gesteld voor de Eerste Kamer. Daarnaast treedt Wendy de Jong per 15 februari toe als nieuw lid van de rvt.

Deze maand in de consumentennieuwsbrief: hoe houdt de AFM toezicht in 2019? Dit zijn de 7 speerpunten. En: hoe dien je een klacht in en wat doet de AFM met jouw klacht? Maar ook: verplichte waarschuwing in reclame-uitingen voor beleggen in recreatief vastgoed zoals vakantiewoningen die buiten AFM-toezicht vallen. 

Ben je nog geen abonnee en wil je geen nieuwsbrief meer missen? Schrijf je in voor onze tips, nieuws en waarschuwingen.

Er moet een nationaal vergunningsstelsel voor crypto-omwisselplatformen en aanbieders van cryptobewaarportemonnees komen. Hiermee kunnen witwassen en terrorismefinanciering effectiever worden tegengegaan. Aanpassingen van de Europese regels voor ondernemingsfinanciering zijn nodig om kleinschalige ondernemingsfinanciering via blockchaintechnologie ruimte te bieden. Het internationale karakter van crypto’s vergt internationale afstemming om Nederlandse consumenten effectief tegen de grootste risico’s te beschermen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) richt zich in 2019 voor een belangrijk deel op het beheersen van de gevolgen van brexit voor de Nederlandse kapitaalmarkten. Mogelijk komt 30 tot 40% van de Europese handel in aandelen en obligaties naar Nederland. Een ander belangrijk speerpunt is het voorkomen van onverantwoord gebruik van technologie en data als gevolg van de voortschrijdende digitalisering van financiële dienstverlening. Ook gaat in 2019 extra aandacht uit naar het tegengaan van witwassen en andere financieel-economische criminaliteit.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 28 december 2018 een bestuurlijke boete van €50.000 opgelegd aan de heer K. de Jong van voormalig vermogensbeheerder De Waerdt Vermogensbeheer B.V. (DWV) in Roermond. De boete is opgelegd omdat DWV van oktober 2014 tot mei 2016 geen integere uitoefening van haar bedrijf heeft gewaarborgd en De Jong daarvoor mede verantwoordelijk was.

De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) heeft besloten om het verbod op binaire opties en de verkoopbeperking voor contracts for difference (CFD) voor de tweede keer te verlengen. Deze verlenging gaat respectievelijk in per 2 januari 2019 en 1 februari 2019.

Deze maand in de consumentennieuwsbrief: Waarom daalt de interesse van Nederlandse consumenten in crypto’s en wat je moet weten over telefonische oplichting met aandelen? En: bereken of jij recht hebt op een toeslag en hoe ondernemingen onbedoeld kunnen meewerken aan witwassen. Hoe? Dat lees je in het blog van AFM'er Leonie Kroon. Maar ook: in december legde de AFM 4 maatregelen op.  Dit en meer lees je in de consumentennieuwsbrief van december.

Ben je nog geen abonnee en wil je geen nieuwsbrief meer missen? Schrijf je in voor onze tips, nieuws en waarschuwingen.

Novum Bank Limited, gevestigd in Malta heeft op 18 oktober 2018 een bestuurlijke boete van € 1,75 miljoen opgelegd gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De boete is opgelegd omdat Novum Bank van september 2013 tot juni 2016 aan Nederlandse consumenten kortlopende leningen (flitskredieten) heeft aangeboden zonder de daarvoor vereiste vergunning van de AFM.

De interesse van Nederlandse consumenten in crypto’s daalt scherp. Koersdalingen zijn daarvoor de belangrijkste reden. Een vergelijkbaar beeld komt naar voren bij deelnemers aan Initial Coin Offerings (ICO’s). Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De AFM heeft de toetsrente voor het eerste kwartaal van 2019 vastgesteld op 5%. Elk kwartaal bepaalt de AFM de toetsrente voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar. Voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar moet worden gerekend met een toetsrente om te bepalen of een hypotheek verantwoord is.

Young & Parker International B.V. (Young & Parker International) heeft op 12 oktober 2018 een last onder dwangsom opgelegd gekregen door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De last onder dwangsom is opgelegd, omdat Young & Parker International niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM.

Brucon Krommenie B.V. (Brucon Krommenie) heeft op 5 oktober 2018 een last onder dwangsom opgelegd gekregen door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De last onder dwangsom is opgelegd omdat Brucon Krommenie niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 september 2018 een last onder dwangsom opgelegd aan Martinus Persoon, (middellijk) bestuurder van United Wealth Exclusive B.V. (United Wealth Exclusive) en Congenials B.V. (Congenials). De heer Persoon voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM. Deze informatie is nodig om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

Deze maand in de consumentennieuwsbrief: wat moet je weten over het maken van afspraken met je financieel adviseur om regelmatig bijvoorbeeld lopende verzekeringsproducten door te nemen? Maar ook: onze onderzoeksresultaten over problematische leenlasten en de duidelijkheid rondom de risico-opslag op hypotheekrente. En hoe herken je een valse webshop eigenlijk?

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft bij kredietaanbieders onderzocht hoe zij omgaan met hun klanten. Hoewel er stappen in de goede richting zijn gezet, kan de dienstverlening beter. De AFM vindt het belangrijk dat klanten een lening afsluiten die past bij hun financiële situatie en het doel waarvoor zij lenen, zodat niet meer en langer wordt geleend dan nodig is. De AFM heeft onvoldoende verbetering gezien in het tegengaan van overkreditering en sluit maatregelen daarom niet uit. 

Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat de dienstverlening bij risico-opslagen beter kan. Lang niet alle hypotheekaanbieders passen de opslag uit zichzelf aan wanneer het risico voor hen wijzigt. Bovendien worden klanten onvoldoende geïnformeerd. De AFM vindt het belangrijk dat klanten op de hoogte zijn van de risico-opslag die de aanbieder hanteert en dat die automatisch wordt aangepast als dat kan.

AFM-bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven is door de Board of Supervisors van ESMA herbenoemd tot voorzitter van het Investor Protection and Intermediaries Standing Committee (IPISC). Ze werd in 2016 benoemd als voorzitter van IPISC voor een periode van twee jaar. Die benoeming wordt nu met eenzelfde termijn verlengd.

Gevoel. Niets is zo ongrijpbaar als het gevoel. Het uit zich zonder waar of onwaar te zijn. Het Nederlands pensioenstelsel is recent uitgeroepen tot het beste stelsel ter wereld. Dan verwacht je op de Pensioen3daagse, die 6 november is gestart, geen enkele wanklank. Maar het gevoel van veel mensen staat haaks op de uitkomsten van de Global Pension Index. Ze zien – financieel gezien – hun oude dag met zorg tegemoet. Mijn advies? Zet deze zorg om in actie.

Drie banken zijn gereed met het uitsturen van aanbodbrieven in het kader van het Uniform Herstelkader rentederivaten MKB (UHK). Een vierde bank stuurt haar laatste compensatievoorstellen in december. De twee banken met het grootste aantal klantdossiers voerden de afgelopen maanden versnellingsopties door, die hebben geleid tot een flinke toename van aanbodbrieven. Eén bank koerst op het uitsturen van de laatste brieven in het eerste kwartaal van 2019. De andere bank verwacht een derde van haar klanten pas in de loop van volgend jaar een aanbodbrief te kunnen sturen. Zij heeft daarom toegezegd nog dit jaar volledige voorschotten aan die groep gedupeerde mkb’ers uit te keren.

Op 6, 7 en 8 november organiseert Wijzer in geldzaken de jaarlijkse Pensioen3daagse, waarvan de AFM partner is. Daarom in de consumentennieuwsbrief van oktober extra aandacht voor wat jij kunt doen, voor een goed pensioen.  In deze pensioenspecial lees je onder andere wat de gevolgen zijn voor je pensioen als je bijvoorbeeld gaat trouwen of arbeidsongeschikt wordt en wat je kunt doen met een klein pensioen. Ook lees je welke informatie jouw pensioenuitvoerder aan jou moet geven in verschillende situaties en hoe je een klacht kunt indienen tegen een pensioenuitvoerder.

Bron: AFM

Waarschuwingen AFM

Bron: AFM

Voordeligste hypotheken

 1. Legal & General
 2. DBV Verzekeringen
 3. Florius
 4. De Hypotheker
 5. De Goudse
 6. Bank of Scotland
 7. Rabobank
 8. ING Bank
 9. Bouwfonds
 10. ABN AMRO

Goedkoopste leningen

 1. Rabobank
 2. ABN AMRO
 3. Postbank
 4. Frisia Financiering
 5. Lenen.nl
 6. Ohra

Hoogrendements beleggingen

 1. Ecodirect
 2. Robeco
 3. Booming China