Tips, trends en waarschuwingen voor financiële produkten

Nieuws AFM

Zowel huiseigenaren als aankomende woningkopers moeten zich bewust zijn van de mogelijke gevolgen van extremer weer voor (de prijs van) hun huis. Een huis in veen- of kleigebied kan bijvoorbeeld verzakken doordat de palen wegrotten door een te lage grondwaterstand door aanhoudende droogte. Ook overstromingen zorgen voor risico’s. Deze ‘klimaatschade’ is in de meeste gevallen niet te verzekeren.  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt voor een persoon die zich voordoet als medewerker van de AFM. Wij hebben meldingen gekregen dat een persoon onder de naam Jasper de Boer opbelt en zegt medewerker van ons te zijn. Hij zou aanbieden om gedupeerden van fraude bij te staan. Wij zullen hierover nooit zomaar met consumenten contact opnemen. 

De stijging in prijzen van goederen en diensten (inflatie) en stijgende rente op de kapitaal- en geldmarkt kan impact hebben op financiële producten van consumenten als leningen, verzekeringen en spaargeld.

De AFM houdt scherp toezicht in een steeds sneller veranderende financiële wereld. Hoe we dat dit jaar gaan doen, staat in de Agenda 2017.

Deze maand publiceerden wij ons jaarverslag over 2016. Benieuwd wat wij in 2016 voor consumenten hebben gedaan? Lees dit en meer in ons jaarverslag. Om huizenbezitters te helpen duidelijkheid te krijgen over hoe de vergoeding berekend kan worden bij vervroegde aflossing, heeft de AFM een stappenplan en een checklist opgesteld. En wanneer heeft een financiële onderneming geen vergunning nodig?

Wat is een vrijgestelde belegging en waar moet je op letten? Betaal niet vooraf voor een lening en AFM waarschuwt tegen handelspraktijken van Florijn Duurzaam Wonen. En: Sparen, kan dat makkelijker?

In de consumentennieuwsbrief van deze maand: een boete; hoe weet je of alle relevante vragen zijn behandeld in jouw hypotheekgesprek;  AFM wil duidelijkheid over verschillen tussen sparen en beleggen in vergelijkende reclames. Plus: handige checklist beleggen en hoe weet je of je te maken hebt met een beleggingsobject?

In de consumentennieuwsbrief van deze maand: betaal nooit vooraf voor een lening; risico’s van crowdfunding en virtule valuta; en 3 maatregelen van de AFM. Plus: op welke toeslagen heb je recht als je kind na de vakantie naar school of de dagopvang gaat?

In de consumentennieuwsbrief van deze maand: weet jij wat je moet doen voor een goed pensioen. En wat kun je doen als je een klacht hebt over bijvoorbeeld je hypotheekverstrekker? Plus: hoe ontvang je als eerste nieuws en tips van de AFM en wat gebeurt er met jouw koopkracht in 2018?

Vanaf 1 oktober 2017 is het bedrag aan effecten dat ondernemingen jaarlijks mogen uitgeven zonder prospectus verhoogd van €2,5 miljoen naar €5 miljoen. Daarnaast moeten ondernemingen die gebruik maken van de vrijstelling per 1 oktober aan extra verplichtingen voldoen.

In de consumentennieuwsbrief van deze maand: nieuwe leennormen hypotheek en bereken je AOW-leeftijd. En: heb jij nog vragen over je pensioen? Je kunt ze stellen aan pensioendeskundigen tijdens de pensioendriedaagse op 31 oktober, 1 en 2 november. Hoe?

Investeren in cryptocurrencies, zoals bijvoorbeeld de Bitcoin, wint steeds meer aan populariteit. Hoe meer de koersen stijgen, hoe aantrekkelijker het lijkt om zelf ook in cryptocurrencies te investeren. Het komt zelfs voor dat mensen voor dit doel veel geld lenen. Let op: als het verkeerd uitpakt, ben je niet alleen je investering kwijt, maar blijf je ook achter met een schuld.

Het kan zijn dat jij een beleggingsverzekering hebt, in de media woekerpolis genoemd. Ben jij nog niet ingegaan op brieven van verzekeraars om naar die beleggingsverzekering te kijken? Dan raadt de Autoriteit Financiële Markten je aan om alsnog gratis ‘hersteladvies’ in te winnen.

In de consumentennieuwsbrief van december 2017: kan jouw beleggingsverzekering meer opleveren? Laat je gratis adviseren. Plus: meer regels beleggersbescherming en betaaldiensten en in drie stappen bewust kiezen voor een zorgverzekering en hoe herken je een boilerroom-beleggingsfraude?

Crowdfunding; wat je moet weten en nieuwe regels voor het afkopen van een klein pensioen. Plus: een oproep om het bericht over boilerrooms uit deze nieuwsbrief te delen: zorg ervoor dat niet nog meer mensen geld kwijt raken door in zee te gaan met frauduleuze aanbieders.

Neem je, door bijvoorbeeld een andere baan, niet meer deel aan een pensioenregeling? Dan mag jouw pensioenuitvoerder een klein pensioen onder bepaalde voorwaarden afkopen. Een klein pensioen is een uitkering tot €474,11 per jaar (2018). Afkoop betekent dat je nu een bedrag ineens krijgt uitgekeerd en in de toekomst geen pensioen meer. De regels voor het afkopen van pensioen veranderen.

In de recent verschenen AFM Agenda 2018 staan de top 10 risico’s in financiële markten. Twee risico’s waar je als consument mee te maken kunt krijgen: 1) leningen die niet in het belang van de klant zijn en 2) een tegenvallende financiële situatie na je pensioen. Wat gaat de AFM doen om deze risico’s te verkleinen? Plus veelgestelde vragen over lenen, en hoe je inzicht krijgt in jouw pensioenpositie.

Lees het in de consumentennieuwsbrief van februari 2018.

Maximale kredietvergoeding buitenlandse kredietaanbieders 14%. En: AFM wil geen advertenties voor snelle hypotheken. Plus blog: ondernemingen kunnen onbedoeld meewerken aan witwassen. Maar ook tips over lenen en hoe voorkom je dat je door een lening in de schulden komt? Dit en meer lees je in de consumentennieuwsbrief van maart 2018.

Europese vuist voor beleggersbescherming, melden van je klacht bij het Meldpunt heeft zin en wat deed de AFM in 2017? Plus: handleiding voor ouders bij het financieel opvoeden van hun kinderen én vier boetes. Dit en meer lees je in de consumentennieuwsbrief van april 2018.

Vervroegd aflossen op je hypotheek? Gebruik het AFM-stappenplan en de checklist. Herken fraude en welke aanpassingen in wetten en regels stelt de AFM voor? Maar ook een test over hoe goed jij valse url's herkent. Lees de consumentennieuwsbrief van mei en schrijf je in voor meer nieuws, tips en waarschuwingen via de AFM-website.

Wist je dat Mijnpensioenoverzicht.nl ook mee- en tegenvallers gaat tonen en dat minipensioenen komen te vervallen in 2019? Ook lees je onder andere in onze consumentennieuwsbrief van juni een oproep om de 7 tips van de AFM om oplichting te voorkomen te delen in jouw social media netwerk. 

Lees de hele consumentennieuwsbrief van juni en schrijf je in voor meer nieuws, tips en waarschuwingen via de AFM-website.

Consumenten en media vragen zich al enige tijd af waarom bepaalde verpakte beleggingsproducten, zoals Amerikaanse indextrackers, niet meer beschikbaar zijn voor Nederlandse consumenten. Dat komt doordat deze binnen de Europese Unie (EU) alleen verkocht mogen worden als de ontwikkelaar ervan het essentiële-informatiedocument (Eid) beschikbaar stelt. Uit een verkenning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat ontwikkelaars voor het merendeel van deze producten geen Eid hebben opgesteld.

Deelnemers die in Nederland een lijfrente- of pensioenkapitaal hebben opgebouwd bij een verzekeraar of premie pensioen instelling (ppi) en vervolgens emigreren, konden eerst niet zomaar een periodieke uitkering voor hun pensioen aankopen. De branchevereniging van de verzekeraars, het Verbond van Verzekeraars heeft samen met DNB, het ministerie van Financiën en de Belastingdienst een oplossing gevonden voor deze situatie.

De meeste mensen hebben al actie ondernomen met hun beleggingsverzekering. Jij nog niet?  In de consumentennieuwsbrief, lees je hoe jij een gratis advies kunt krijgen voor jouw polis. En: de AFM deed als eerste onderzoek: wie is de cryptobelegger? De resultaten zijn te zien in een animatiefilm. Ook een video met uitleg over onjuiste berekeningen bij vervroegde hypotheekaflossing en 4 maatregelen van de AFM in juli.

Dit en meer lees je in de consumentennieuwsbrief van juli en schrijf je in voor meer nieuws, tips en waarschuwingen via de AFM-website.

Maak jij wel eens gebruik van een vergelijkingswebsite? In de consumentennieuwsbrief lees je tips van de AFM en bekijk je de filmpjes met uitleg over vergelijkingssites. En: heb jij een pensioenregeling via je werkgever? Deze informatie moet je ontvangen. Maar ook lees je hier het blog over gamification, uitleg over hoe je een zogenaamde phishingmail kunt herkennen en lees je hoe je extra pensioen kunt opbouwen als je denkt dat je dat nodig hebt.

Dit en meer lees je in de consumentennieuwsbrief van augustus. Geen nieuwsbrief meer missen? Schrijf je in voor meer nieuws, tips en waarschuwingen via de AFM-website.

'Weinig mensen hebben echt goed zicht in hun pensioen en in de keuzes die ze moeten maken.' Dat zei AFM-bestuurslid Jos Heuvelman tijdens het DNB Pensioenseminar 2018. Weet jij wat veranderingen in je persoonlijke situatie betekenen voor je pensioen? In onze consumentennieuwsbrief wijzen we je op de gevolgen van een veranderende situatie.

 

Gevoel. Niets is zo ongrijpbaar als het gevoel. Het uit zich zonder waar of onwaar te zijn. Het Nederlands pensioenstelsel is recent uitgeroepen tot het beste stelsel ter wereld. Dan verwacht je op de Pensioen3daagse, die 6 november is gestart, geen enkele wanklank. Maar het gevoel van veel mensen staat haaks op de uitkomsten van de Global Pension Index. Ze zien – financieel gezien – hun oude dag met zorg tegemoet. Mijn advies? Zet deze zorg om in actie.

Op 6, 7 en 8 november organiseert Wijzer in geldzaken de jaarlijkse Pensioen3daagse, waarvan de AFM partner is. Daarom in de consumentennieuwsbrief van oktober extra aandacht voor wat jij kunt doen, voor een goed pensioen.  In deze pensioenspecial lees je onder andere wat de gevolgen zijn voor je pensioen als je bijvoorbeeld gaat trouwen of arbeidsongeschikt wordt en wat je kunt doen met een klein pensioen. Ook lees je welke informatie jouw pensioenuitvoerder aan jou moet geven in verschillende situaties en hoe je een klacht kunt indienen tegen een pensioenuitvoerder.

Deze maand in de consumentennieuwsbrief: wat moet je weten over het maken van afspraken met je financieel adviseur om regelmatig bijvoorbeeld lopende verzekeringsproducten door te nemen? Maar ook: onze onderzoeksresultaten over problematische leenlasten en de duidelijkheid rondom de risico-opslag op hypotheekrente. En hoe herken je een valse webshop eigenlijk?

 

Deze maand in de consumentennieuwsbrief: Waarom daalt de interesse van Nederlandse consumenten in crypto’s en wat je moet weten over telefonische oplichting met aandelen? En: bereken of jij recht hebt op een toeslag en hoe ondernemingen onbedoeld kunnen meewerken aan witwassen. Hoe? Dat lees je in het blog van AFM'er Leonie Kroon. Maar ook: in december legde de AFM 4 maatregelen op.  Dit en meer lees je in de consumentennieuwsbrief van december.

Ben je nog geen abonnee en wil je geen nieuwsbrief meer missen? Schrijf je in voor onze tips, nieuws en waarschuwingen.

Deze maand in de consumentennieuwsbrief: hoe houdt de AFM toezicht in 2019? Dit zijn de 7 speerpunten. En: hoe dien je een klacht in en wat doet de AFM met jouw klacht? Maar ook: verplichte waarschuwing in reclame-uitingen voor beleggen in recreatief vastgoed zoals vakantiewoningen die buiten AFM-toezicht vallen. 

Ben je nog geen abonnee en wil je geen nieuwsbrief meer missen? Schrijf je in voor onze tips, nieuws en waarschuwingen.

Deze maand in de consumentennieuwsmail: dit gaat er veranderen voor betaaldienstverlening en hoe voorkom je dat je wordt opgelicht? Deze maand ook aandacht voor de Week van het Geld: hoe kun je als ouder je kind goed leren omgaan met geld? Dit en meer lees je deze maand in de nieuwsmail voor consumenten.

Ben je nog geen abonnee en wil je geen nieuws meer missen? Schrijf je in voor onze tips, nieuws en waarschuwingen.

Deze maand in de consumentennieuwsmail: hoe herken je telefonische fraude met aandelen en wat weet jij over de nieuwe regels voor betaaldienstverlening? Plus: volg ons op Facebook en bekijk de laatste post over hoe jij als consument beïnvloed wordt bij het aanschaffen van een financieel product. Maar ook: wat kun je zelf doen aan beginnende schulden? In 6 stappen schuldenvrij met het Nibud-stappenplan. Dit en meer lees je deze maand in de nieuwsmail voor consumenten.

Ben je nog geen abonnee en wil je geen nieuws meer missen? Schrijf je in voor onze tips, nieuws en waarschuwingen.

Deze maand in onze consumentenmail:  de risico's van beleggingsobjecten zoals bijvoorbeeld investeren in grond of edelmetaal en alles over variabel pensioen. Plus: onze bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven wordt leraar en een reportage over de cryptomarkt. Maar ook: tips over jouw vakantie en geldzaken. Dit en meer lees je deze maand in onze nieuwsmail voor consumenten.

Ben je nog geen abonnee en wil je geen nieuws meer missen? Schrijf je in voor onze tips, nieuws en waarschuwingen.

Deze maand in de consumentenmail: voorkom dat jouw bankgegevens gepikt worden én wat doet de AFM om schuldenproblemen te voorkomen? Plus: AFM wil het graag weten als jij geen verzekering kunt afsluiten. Dit en meer lees je onze nieuwsmail voor consumenten.

Het kan zijn dat u nog een beleggingsverzekering heeft, in de media woekerpolis genoemd. Bent u nog niet ingegaan op brieven van verzekeraars om naar die verzekering te kijken? Dan raadt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u aan om alsnog gratis ‘hersteladvies’ in te winnen. Neem voor de mogelijkheden contact op met uw verzekeraar of het loket hersteladvies beleggingsverzekeringen.

Deze maand in de consumentenmail: vergunning, waarschuwing of goedgekeurd prospectus? Je vindt het via de AFM-tool 'Check je aanbieder'. Maar ook hoe je je voor kunt bereiden op een financieel adviesgesprek en wat betekent bijvoorbeeld een scheiding of arbeidsongeschiktheid voor jouw pensioen? De AFM vertelt je waar je op moet letten. Plus een animatie over het nieuwe pensioenstelsel.

Deze maand in de consumentenmail: wat is er per juli veranderd in jouw portemonnee? Doe de tool 'Wat betekent dit voor mij?' en je weet het. En: wat zijn de risico's van een financieel product dat niet bij jou past en wat is de aanpak van de AFM tegen deze producten? Maar ook hoe je gratis een hersteladvies kunt krijgen voor jouw beleggingsverzekering. Dit en meer lees je in de consumentenmail van juli.  

Ben je nog geen abonnee en wil je geen nieuws meer missen? Schrijf je in voor onze tips, nieuws en waarschuwingen.

Deze maand in de consumentenmail:

 • Zo check jij met wie je zaken gaat doen.
 • Dit gebeurt er met jouw melding bij de AFM
 • Deze maand legde de AFM twee maatregelen op
 • Geldproblemen? Kom uit je schuld!

Dit en meer lees je in de consumentennieuwsmail van september. Ben je nog geen abonnee en wil je geen nieuws meer missen? Schrijf je in voor onze tips, nieuws en waarschuwingen.

Deze maand in de consumentenmail:
 • Wat doet de raad van toezicht van de AFM?
 • Zo werkt telefonische oplichting met aandelen. Trap er niet in!
 • Heb je een klacht over jouw financiële dienstverlener? Dit kun je eraan doen
 • Geldzaken en overlijden: denk na over je erfenis en jouw pensioen
 • Zo krijgt je inzicht in kosten en risico's bij de aanschaf van een financieel product

Dit en meer lees je in de consumentenmail van augustus. Ben je nog geen abonnee en wil je geen nieuws meer missen? Schrijf je in voor onze tips, nieuws en waarschuwingen.

De AFM hielp ook dit jaar weer mee om tijdens de Pensioen3daagse pensioenvragen te beantwoorden. De pensioenhelpdesk van de Telegraaf en Wijzer in Geldzaken behandelde ruim 800 vragen over eerder stoppen met werken, de rekenrente, AOW en echtscheiding.

Deze keer in de consumetnennieuwsmail:

 • Agenda 2020: de AFM maakt zich hard voor de consument in kwetsbare situaties
 • blog aflossingvrije hypotheek: 'Het is belangrijk dat consumenten nu in actie komen'
 • Wat hebben beleggingsfraude en BN’ers met elkaar te maken?
 • Waarom heeft het zin om jouw klacht te melden bij de AFM?
 • Het hele jaar financieel fit met de gratis Nibud Jaarplanning e-mailcoaching

Dit en meer lees je deze maand in de consumentennieuwsmail. Geen nieuwsmail meer missen? Schrijf je in voor meer nieuws, tips en waarschuwingen via de AFM-website.

Deze keer in de consumentennieuwsmail:

 • Hoe voorkom je dat criminelen toegang krijgen tot jouw bankgegevens?
 • Dit moet je weten over crowdfunding
 • AFM legt boete op aan Esperite voor te late publicatie jaarcijfers
 • 'Aflossingsvrije hypotheek betekent niet vrij van aflossing' Blog AFM'er Zdenka
 • Wat gebeurt er met jouw koopkracht in 2020? Doe de test via de Nibudtool 

Dit en meer lees je deze maand in de consumentennieuwsmail. Geen nieuwsmail meer missen? Schrijf je in voor meer nieuws, tips en waarschuwingen via de AFM-website.

Deze keer in de consumentennieuwsmail:

 • Coronavirus: meldpunt alleen via e-mail bereikbaar
 • Meerderheid Nederlandse beleggers handelt zonder advies
 • Welke maatregelen kan de AFM nemen behalve een boete?
 • Nibud publiceert geldkrant 'Minder inkomen' - handvatten voor mensen die door corona-uitbraak minder te besteden hebben
 • De Landelijke Armoedecoalitie roept op tot beperken financiële gevolgen corona

Dit en meer lees je in de consumentennieuwsmail van maart. Geen nieuwsmail meer missen? Schrijf je in voor meer nieuws, tips en waarschuwingen via de AFM-website.

De gevolgen van de coronacrisis zijn voelbaar voor iedereen. Het is mogelijk dat u door deze crisis tijdelijk minder inkomen heeft en daardoor moeite heeft met het betalen van verzekeringspremies. Of u vraagt zich af in hoeverre uw verzekering schade door corona(maatregelen) dekt.

De gevolgen van de coronacrisis zijn voelbaar voor iedereen. Mogelijk heeft u door deze crisis tijdelijk minder inkomen. Het gevolg kan zijn dat u uw hypotheeklasten niet meer kunt betalen. De Autoriteit Financiële Markten heeft zes tips die u hierbij kunnen helpen.

Deze keer in de consumentennieuwsmail:

 • Video: zo werken frauduleuze beleggingspartijen
 • Wat dekt jouw verzekering wel en niet in deze coronatijd? Zes tips
 • Hoe fit zijn jouw geldzaken? Doe de test van Geldfit.nl en ontvang hulp of tips
 • Nibud: zo haal je meer uit je vakantiegeld. Vijf mogelijkheden op een rij
 • Maximale rente krediet tijdelijk van 14% naar 10%

Op de pagina's over private lease brengen we in beeld wat de verschillen in kosten zijn tussen direct betalen, gespreid betalen en private lease. En we geven tips over waar je op moet letten als je overweegt om een product door middel van private lease te kopen. Verder in deze consumentennieuwsbrief:

 • Europese toezichthouders waarschuwen voor dubieuze beleggingsaanbiedingen van buitenlandse partijen
 • Coronacrisis vraagt om extra aandacht voor zorgvuldige klantbehandeling
 • Private lease: zo duur wordt je laptop
 • Blog AFM'er Eva-Lotte Bakker: Waarom de AFM toezicht wil op private lease
 • Wat doet de AFM aan duurzaamheid?
 • Nibud Geldkrant: financiële tips en informatie voor mensen met minder inkomen
 • Krijgt u per WhatsApp een dringend hulpverzoek van een bekende? Er kan sprake zijn van fraude. Fraudehelpdesk legt uit.

Oplichting tijdens het online bankieren komt steeds vaker voor. Internetcriminelen doen zich voor als je bank en proberen via nagemaakte e-mails, sms-berichten en brieven, of via de telefoon, op slinkse wijze geld van jou te ontfutselen. Ook kunnen ze zelfs proberen je zover te krijgen om je bankpas op te sturen.

Het verzilveren van de overwaarde op de woning kan financiële ruimte bieden, maar daar kleven ook risico’s aan. Zo kan de schuld stevig oplopen en kunt u het risico lopen ongewild te moeten verhuizen. Er zijn diverse producten die onderling nogal kunnen verschillen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) adviseert om goed te informeren naar uw mogelijkheden.

Bron: AFM

Waarschuwingen AFM

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Marketsecho. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Marketsecho
Adres: 2750, Quadra Street Victoria, Canada
E-mailadres: support@marketsecho.com
Domeinnaam: www.Marketsecho.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van CMCapital. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: CMCapital
E-mailadres: support@cmcapitals.com
Domeinnaam: https://www.cmcapitals.com/

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Onechaincapital. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Onechaincapital
Adres: 48-49 Princes Pl, London W11 4QA UK
E-mailadres: contactsupport@1chain-capital.com
Domeinnaam: https://www.1chain-capital.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Arbitrage Markets. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Arbitrage Markets
Adres: 25 Bank St, London E14 5JP, United Kingdom
E-mailadres: support@arbitrage-markets.com
Domeinnaam: https://arbitrage-markets.com”

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Digital Pro Exchange. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Digital Pro Exchange
Adres: Capella Tower 225 South Sixth Street, Suite 1790 Minneapolis, MN 55402 USA
Telefoonnummer: +1 (718) 814 0427
E-mailadres: support@digitalproexchange.com
Domeinnaam: www.digitalproexchange.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van High Forecast. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: High Forecast
Domeinnaam: https://www.hiforecast.world
Adres: 10 Old Bailey, London EC4M 7NG, Verenigd Koninkrijk en Legal address: Tricor Suite 4th Floor, 50 Mark Lane, London, United Kingdom;
Telefoonnummers: +31 6 13359795,+31 6 87478696,+31 6 58363894,+31 6 87721944,+44 7586 983665
E-mailadres: Support@hiforecast.world, roger@hi-forecast.org

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Exorays. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom

Naam: Exorays
E-mailadres: support@exorays.com
Domeinnaam: https://www.exorays.com”

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Chronovalor. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Chronovalor
Adres: Unit 19 Canada Pl, London E14 5AH, United Kingdom
Telefoonnummer: +442038666815, +442038666817
Domeinnaam: https://www.chronovalor.com
E-mail: support@chronovalor.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Crypto Algoritm. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Crypto Algoritm
Adres: Bd Sylvain Dupuis 251, 1070 Anderlecht, België
Telefoonnummer: +447443986326
E-mailadres: support@platform84.net
Domeinnaam: https://platform84.net

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van City Markets. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: City Markets
Adres: 22 Bishopsgate, EC2N 4BQ, London, Verenigd Koninkrijk
Telefoonnummer: +31626475703, +31624939352
E-mailadres: support@city-markets.com, alexander.duval@city-markets.com
Domeinnaam: https://city-markets.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van BigFX. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: BigFXInvest
Adres: 11 Westferry Circus
Telefoonnummer: +442038465533
E-mailadres: nicole.pe@bigfxinvest.io, jessica.l@bigfxinvest.io, support@bigfxinvest.io
Domeinnaam: https://www.bigfxinvest.io

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Moon Star. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Moon Star
E-mailadres: support@moon-star.io
Domeinnaam: https://www.moon-star.io

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Online Cloud LTD. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Online Cloud LTD
E-mailadres: support@capitalgates.io
Domeinnaam: : https://capitalgates.io

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Luminetrade. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Luminetrade
Adres: 10 Finsbury Square, London EC2A 1AF, UK
Telefoonnummers: AU: +61251108353, UK: +442034359251, CA: +14388047756;
E-mailadres: support@luminetrade.com;
Domeinnaam: https://www.luminetrade.com;
IBAN-nummer: NL78 BUNQ 2291 2842 58

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Direct-Traders. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Direct-Traders
Domeinnaam: https://direct-traders.com/

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Corevisionfunds. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Corevisionfunds
Telefoonnummer: +34 632 33 61 16
E-mailadres: sarah.hampton@corevisionfunds.io, support@corevisionfunds.ai
Domeinnaam: https://corevisionfunds.ai/

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van OnlineWindows LLC. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: OnlineWindows LLC h.o.d.n. Swiss Vests
Adres: Euro House Richmond Hill Road, P.O. Box 2897, VC0100, Kingstown, Saint Vincent & The Grenadines
Telefoonnummer: +442045867498
E-mailadres: copyright@swiss-vests.com
Domeinnaam: https://www.swiss-vests.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Market Access Solutions Limited LLC. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.


Naam: Market Access Solutions Limited LLC
Telefoonnummers: +44 7519 69735, +44 7441 392239, +44 7403646249 en +441519479677
E-mailadres: support@maslgroup.info
Domeinnaam: https://maslgroup.info/

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Bulkxcoin.
Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Bulkxcoin Limited
Adres: 25 Loveridge Road, NW6 2DR, London, United Kingdom
E-mailadres: support@bulkxcoin.com
Domeinnaam: www.bulkxcoin.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Ace market 365. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Ace market 365
E-mail adres: support@acemarket365.com
Domeinnaam: https://acemarket365.com/
E-mail: support@acemarket365.com
IBAN: DE98202208000024436489

Adres: SPECTRUM HOUSE BOND STREET BRISTOL ENGLAND BS1 3LG

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van M.B.F. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: M.B.F. Management Limited
Adres: Alititude 25, Flat 110, Altyre Road, Croydon, United Kingdom, CR0 5BP;
Telefoonnummer: +442086382764;
E-mailadres: support@mbf-limited.com;
Domeinnaam: https://mbf-limited.com/en/;
Rekeningnummer: LT333250037123095485, PL38102038020000160202624351, PL38102038020000160202624351.

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van eToroX. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: eToroX
Domeinnaam: https://www.etorox-ex.com/

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Carbonpro. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Carbonpro
Adres: The Centrepoint,176 Orchard Rd, #05-05,Singapore 238843
Adres 2: 23rd Floor, Al Maqam Tower, AIMaryah Island, ADGM Plaza, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Telefoonnummer: +971 2 675256
E-mailadres: dialogue@Carbonpro.exchange
Domeinnaam: https://pc.carbonpro.net
Rekeningnummer: SCBLHKHH/29080754961 DENG YOUQING

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van DgtlFuture. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: DgtlFuture
Adres: 124 City Road, London, EC1V 2NX;
Adres 2: 32-36 Bd d’Avranches, 1160 Bonnevoie-Nord-Verlorenkost, Luxembourg;;
Telefoonnummer: +442086383094
E-mailadres(sen): support@DgtlFuture.com;
Domeinnaam: https://www.dgtlfuture.com/;

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Cryptoexchangetrade. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Cryptoexchangetrade
Adres: E. Smithfield 46-48 E1W 1AW LONDON Verenigd Koninkrijk
E-mailadres(sen):  daniel.f@cryptoexchangetrade.co, support@cryptoexchangetrade.co, contactus@cryptoexchangetrade.co
Domeinnaam:  https://cryptoexchangetrade.online

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Oil Pro Profit PTE LTD. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Oil Pro Profit PTE LTD
Adres: 380 Jln Besar, Singapore 209000
E-mailadres: info@oilproprofit.com
Domeinnaam: https://oilproprofit.com/

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Absolutecoinmarkets. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Absolutecoinmarkets
Adres: 99 Wall St #1660, New York NY 10005, USA;
E-mailadres(sen): info@Absolutecoinmarkets.com;
Domeinnaam: +1 (732) 984-3937;

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van InvexPlus. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom en gebruikt ten onrechte de naam van AFM- vergunninghouder Indexus Groep B.V. op haar website. Deze twee partijen zijn niet aan elkaar verbonden.

Naam: InvexPlus
Adres: Zuidoost Toren A, Alpha Tower 1101 BH Amsterdam, Netherlands; Av. Diagonal, 682 08034 Barcelona, Catalunya, Spain; Dragonara Road Saint Julian’s St Julian’s, STJ 3140, Malta; 4 Profiti Ilia Street (KIBC) 4046 Limassol, Cyprus
Telefoonnummer: +447883316251
E-mailadres: Support@Invexplus.com
Domeinnaam: https://Invexplus.com/

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Central Plus Finance. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Central Plus Finance
Adressen: 1 Cabot Square London E14 4QJ United Kingdom 10 Mayor Street Upper North Wall Dublin D01 KW08 Ireland Dubai International Financial District Business Centre The Gate East Wing Level 13 Office 39 Dubai UAE
Telefoonnummers: +442081575583, +442045930638, +442081575555, +442080898630
E-mailadres: support@centralplusfinance.com
Domeinnaam: https://www.centralplusfinance.com
Rekeningnummer: DE56202208000095194865

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Optical Bit Investment. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Optical Bit Investment
Adres: West 5th Street Suite 2700 555 CA 90013-1010 LOS ANGELES United States
E-mailadres(sen):  support@opticalbitfx.com
Domeinnaam: https://www.opticalbitfx.com/
Bankrekeningnummer FI5439390062826540

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Trade Utopia . Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room

Naam: Paragon Bulls Trade
Adres: 45 Newton Street, NY, USA
E-mailadres: support@paragonbullstrade.com
Domeinnaam: https://www.paragonbullstrade.com”

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van MyRaidYield. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam : MyRaidYield
E-mailadres(sen) :  info@myraidyield.com
Domeinnaam :  https://myraidyield.com/

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Alphasoft Ai Softwares. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Alphasoft Ai Softwares
Adres: Brandschenkestrasse 5, 8001 Zurich, Switzerland
Telefoonnummer: +41 615083053
E-mailadres(sen): Support@Alphasoft.Ai
Domeinnaam: AlphaSoft.Ai;

 

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van 24/7ForexTrades. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: 24/7ForexTrades
Telefoonnummers: +1(715)317-6292, +1 480-779-8576
E-mailadres: info@247forextrades.com
Domeinnaam: 247forextrades.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Alfamarkets. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.
Naam: Alfamarkets
E-mailadres(sen):  support@alfamarkets.co
Domeinnaam: https://alfamarkets.co/

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Curated Earners. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.
Naam: Curated Earners
Adres: East Myers Street 14, NY 12180 NEW YORK
E-mailadres(sen): admin@curatedearners.com
Domeinnaam: https://www.curatedearners.com/

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Ivenctures.
Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.
Naam: Ivenctures
Adres: 71 Cherry Court, SO53 5PD SOUTHAMPTON, Verenigd Koninkrijk
E-mailadres: contact@ivenctures.com
Domeinnaam: https://ivenctures.com/

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Intrex Asset. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Intrex Asset
E-mailadres: support@intrexassets.com
Domeinnaam: www.intrexassets.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Primem4trade. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Primem4trade
E-mailadres: support@Primem4trade.com en ondertsteuning@Primem4trade.com.
Domeinnaam: www.primem4trade.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Parallel Investment. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Parallel Investment
Adres: 106a Vasileos Georgiou, Germasogeia 4048, Cyprus
Telefoonnummers: +31512794466 en +44 7507129108
E-mailadres: support@parallelinvestment.io
Domeinnaam: www.parallelinvestment.io

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Dryden Partners. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Dryden Partners
Adres: FL/4, Chuang Yuan Chi Ti, 89-99 Roosevelt Road, sec. 2, Taipei, 106, Taiwan
Telefoonnummers: +886-277-039-035, +420 564 049 410 en +420 564 049 412
E-mailadres: info@drydenpartners.com
Domeinnaam: www.drydenpartners.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Bitmarket Trader. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Bitmarket Trader
Telefoonnummer: 06-45543885
E-mailadres: benjamin.f@rup-group.com
Domeinnaam: https://www.bitmarket-trader.com
Rekeningnummer: DE28202208000095187900

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Cryptosfxpro. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Cryptosfxpro
Adres: 66 Great Suffolk Street, London, United Kingdom, SE1 0BL
Telefoonnummer: +1 (540) 448-1699
E-maiIadres: support@cryptosfxpro.com
Domeinnaam: https://www.cryptosfxpro.com/
Rekeningnummer: GB08FOUN00992200020702

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van MabCredit. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: MabCredit
Adres: 300 Delaware Avenue, Suite 210, Wilmington, DE 19801
E-mailadres(sen):  info@mabcredit.com
Domeinnaam:       https:// mabcredit .com/

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van ForrestFX. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: ForrestFX handelsnaam van Smart Solution Corp.
Adres: 16-18 Monument St, London EC3R 8AJ, United Kingdom
Telefoonnummer: +44 7482 878984
E-mailadres: support@forrestfx.com
Domeinnaam: https:// forrestfx .com/”

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Emarket-24. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Emarket-24
Adres: Spyrou Kyprianou Avenue 24, Nicosia 1075, Cyprus
Telefoonnummer: +441618181911, +35726022617 en +357 96 458492
E-mailadres: support@emarket-24, m_ayad@emarket-24.com, d_brook@emarket-24.com, z_smith@emarket-24.com en info@blockchair.email
Domeinnaam: https:// emarket-24. com/”

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Capital Focus (Kloon). Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Capital Focus
Adres: 21 Old Gloucester Street, London WC1N
Telefoonnummer: +447378478706

E-mailadres: support @capitalfocus .net
Domeinnaam: https:// capitalfocus .net

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van JBYCapital. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom. 

Naam:          JBYCapital

E-mailadres: support@jbycapital.com

Domeinnaam: https://jbycapital.com/

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Masterfx-Options. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Masterfx-Options
Telefoonnummer: +442038379631 en +442038368006
E-mailadres: support@Masterfx-Options.co.uk
Domeinnaam: www.masterfx-options.com

Bron: AFM

Voordeligste hypotheken

 1. Legal & General
 2. DBV Verzekeringen
 3. Florius
 4. De Hypotheker
 5. De Goudse
 6. Bank of Scotland
 7. Rabobank
 8. ING Bank
 9. Bouwfonds
 10. ABN AMRO

Goedkoopste leningen

 1. Rabobank
 2. ABN AMRO
 3. Postbank
 4. Frisia Financiering
 5. Lenen.nl
 6. Ohra

Hoogrendements beleggingen

 1. Ecodirect
 2. Robeco
 3. Booming China