Tips, trends en waarschuwingen voor financiƫle produkten

Nieuws AFM

Volgend op het persbericht van New Sources Energy NV van 17 juli 2018 maakt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bekend dat de handel in New Sources Energy NV (NSE) zal worden hervat.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 6 juli 2018 een bestuurlijk boete van €900.000 opgelegd aan de accountantsorganisatie Baker Tilly Berk N.V. (BTB). De boete is opgelegd omdat BTB van januari 2014 tot mei 2017 geen beheerste en integere uitoefening van haar bedrijf heeft gewaarborgd.

Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij vijftien hypotheekaanbieders blijkt dat nog niet alle aanbieders in alle gevallen een correct bedrag voor het vervroegd aflossen van de hypotheek in rekening hebben gebracht. Meerdere huizenbezitters betaalden een te hoge vergoeding (boeterente) voor vervroegde aflossing. De AFM heeft de aanbieders laten weten dat ze snel aan de wettelijke norm moeten voldoen en hun benadeelde klanten moeten compenseren. De AFM overweegt om aan enkele aanbieders handhavende maatregelen op te leggen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 26 oktober 2017 een bestuurlijke boete opgelegd van €240.000 aan DeGiro B.V. (DeGiro). De boete is opgelegd aan DeGiro, omdat zij transacties niet tijdig aan de AFM heeft gemeld.

Wist je dat Mijnpensioenoverzicht.nl ook mee- en tegenvallers gaat tonen en dat minipensioenen komen te vervallen in 2019? Ook lees je onder andere in onze consumentennieuwsbrief van juni een oproep om de 7 tips van de AFM om oplichting te voorkomen te delen in jouw social media netwerk. 

Lees de hele consumentennieuwsbrief van juni en schrijf je in voor meer nieuws, tips en waarschuwingen via de AFM-website.

De AFM heeft de toetsrente voor het derde kwartaal van 2018 vastgesteld op 5%. Elk kwartaal bepaalt de AFM de toetsrente voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar. Voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar moet worden gerekend met een toetsrente om te bepalen of een hypotheek verantwoord is.

Wat is de toetsrente?

Voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan 10 jaar geldt de verplichting dat voor het bepalen of de hypotheek verantwoord is, wordt gerekend met de toetsrente. Als de werkelijke rente hoger is dan de toetsrente, dan moet er gerekend worden met de werkelijke rente. Door gebruik te maken van de toetsrente wordt voorkomen dat stijgingen van de rente na afloop van de rentevastperiode consumenten in de financiële problemen brengt.

 

 

Iedereen die pensioen opbouwt, krijgt vanaf volgend jaar september beter inzicht in de hoogte van de pensioenuitbetaling die hij of zij later kan verwachten. Op mijnpensioenoverzicht.nl worden drie verschillende bedragen toegevoegd; deze zijn berekend volgens een verwacht scenario, een optimistisch en een pessimistisch scenario. In de scenario’s is rekening gehouden met mee- of tegenvallende economische ontwikkelingen.

Op voordracht van de raad van toezicht zijn Hanzo van Beusekom en Jos Heuvelman door minister Hoekstra van Financiën benoemd als bestuursleden van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zij treden respectievelijk per 1 juni en 1 september 2018 aan voor een periode van vier jaar. Heuvelman is op dit moment divisiedirecteur bij De Nederlandsche Bank (DNB) en Van Beusekom is partner bij Clear Conduct, een strategisch adviesbureau op het terrein van toezicht.

Vervroegd aflossen op je hypotheek? Gebruik het AFM-stappenplan en de checklist. Herken fraude en welke aanpassingen in wetten en regels stelt de AFM voor? Maar ook een test over hoe goed jij valse url's herkent. Lees de consumentennieuwsbrief van mei en schrijf je in voor meer nieuws, tips en waarschuwingen via de AFM-website.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 december 2017 de vergunning van Personal Service 4U B.V. (Personal Service 4U) ingetrokken. Deze financiële adviseur en bemiddelaar gevestigd in Helmond, beschikt niet over een integere bedrijfsvoering. De betrouwbaarheid van de beleidsbepaler is hertoetst en de AFM is tot het oordeel gekomen dat deze niet langer buiten twijfel staat. Zonder vergunning mag Personal Service 4U geen financiële diensten meer verlenen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 december 2017 de vergunning van de heer G.P. van der Leij, handelend onder de naam De Vestelier Financiële Diensten (De Vestelier), ingetrokken. De beleidsbepaler van deze financiële adviseur en bemiddelaar uit Helmond is de heer G.P. van der Leij. De AFM heeft zijn betrouwbaarheid hertoetst en is tot het oordeel gekomen dat die niet langer buiten twijfel staat. Zonder vergunning mag De Vestelier geen financiële diensten meer verlenen.

In haar jaarlijkse wetgevingsbrief pleit de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor een Europese aanpak van flitskredieten en onderstreept zij het belang van een eenduidig Europees standpunt over crypto’s en ICO’s. Daarnaast ziet de AFM graag een wettelijke basis om informatie met de Autoriteit Persoonsgegevens te kunnen delen.

Europese vuist voor beleggersbescherming, melden van je klacht bij het Meldpunt heeft zin en wat deed de AFM in 2017? Plus: handleiding voor ouders bij het financieel opvoeden van hun kinderen én vier boetes. Dit en meer lees je in de consumentennieuwsbrief van april 2018.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 4 december 2014 een boete opgelegd van €4.000 aan de heer De Groot, enig aandeelhouder van en bestuurder bij Perfect Hypotheken B.V. (Perfect Hypotheken). De Groot krijgt deze boete omdat hij vanuit die hoedanigheid feitelijk leiding heeft gegeven aan de overtredingen van Perfect Hypotheken. Er is ook een boete opgelegd door de AFM aan Perfect Hypotheken B.V

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 4 december 2014 een boete opgelegd van €6.000 aan Perfect Hypotheken B.V. (Perfect Hypotheken). De boete is opgelegd omdat Perfect Hypotheken een werkwijze hanteerde die tot wetsovertredingen leidde. Klanten van Perfect konden daardoor een hogere hypothecaire lening krijgen dan was toegestaan. Perfect Hypotheken heeft hiermee geen beleid gevoerd dat een integere bedrijfsuitoefening waarborgt.

In 2017 raakte de digitalisering en internationalisering van de financiële markten in een stroomversnelling. Naast de aanpak van bestaande problemen in de markt, lag de focus van de AFM daarom ook op nieuwe risico’s voor consumenten en het voorkomen van problemen. Het toezicht op de kapitaalmarkten is versterkt, in belangrijke mate door de totstandkoming van nieuwe Europese regelgeving.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 18 december 2014 twee bestuurlijke boetes opgelegd van ieder €270.000 aan bemiddelaars in consumptief krediet Geldshop.nl B.V. (Geldshop) en Geldlenen B.V. (Geldlenen). De boetes zijn opgelegd aan Geldshop en Geldlenen omdat zij tussen 1 januari 2011 en 6 april 2012 geen adequaat beleid hebben gevoerd dat een integere uitoefening van hun bedrijf waarborgt. Zij hebben in de onderzochte periode standaard een vergoeding in rekening gebracht bij consumenten voor bemiddeling in consumptief krediet, terwijl dit niet is toegestaan. Daarnaast hebben zij misleidende informatie aan klanten verstrekt en daarbij huisbezoeken afgelegd om krediet af te sluiten, terwijl dit bij consumptief krediet niet is toegestaan.

De Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) heeft maatregelen vastgesteld die retailbeleggers beschermen tegen risicovolle beleggingsproducten. De overeengekomen maatregelen betreffen een verbod op binaire opties en een verkoopbeperking voor contracts for difference (CFD’s).

Op voordracht van de raad van toezicht is Merel van Vroonhoven voor een periode van 4 jaar herbenoemd als voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De herbenoeming gaat in op 1 april 2018. Merel van Vroonhoven is voorzitter van de AFM sinds 1 april 2014.

Maximale kredietvergoeding buitenlandse kredietaanbieders 14%. En: AFM wil geen advertenties voor snelle hypotheken. Plus blog: ondernemingen kunnen onbedoeld meewerken aan witwassen. Maar ook tips over lenen en hoe voorkom je dat je door een lening in de schulden komt? Dit en meer lees je in de consumentennieuwsbrief van maart 2018.

Elk kwartaal bepaalt de AFM de toetsrente voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar. Voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar moet worden gerekend met een toetsrente om te bepalen of een hypotheek verantwoord is.

Wat is de toetsrente?

Voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan 10 jaar geldt de verplichting dat voor het bepalen of de hypotheek verantwoord is, wordt gerekend met de toetsrente. Als de werkelijke rente hoger is dan de toetsrente, dan moet er gerekend worden met de werkelijke rente. Door gebruik te maken van de toetsrente wordt voorkomen dat stijgingen van de rente na afloop van de rentevastperiode consumenten in de financiële problemen brengt.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 9 november 2017 een bestuurlijke boete van €150.000 opgelegd aan de heer P. Kloezen van financiële dienstverlener Visie B.V. (Visie), gevestigd in Hilversum. De boete is opgelegd omdat Kloezen het eerste halfjaar van 2015 werkzaam was als beleidsbepaler van Visie, zonder door de AFM te zijn getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 9 november 2017 een bestuurlijke boete van €20.000 opgelegd aan mevrouw N.C. Burgman-Koers van de financiële dienstverlener Visie B.V. (Visie), gevestigd in Hilversum. De boete is opgelegd omdat het eerste halfjaar van 2015 het beleid van Visie werd bepaald door een niet door de AFM op geschiktheid en betrouwbaarheid getoetste persoon en Burgman-Koers dit als formele beleidsbepaler van de onderneming heeft gefaciliteerd.

De kredietwaardigheidstoets van consumenten wordt minder betrouwbaar als bij de inkomens- en lastentoets de bedragen vooraf al zijn ingevuld. Mogelijk lenen klanten daardoor meer dan ze kunnen betalen. Dit is een conclusie uit het onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) samen met een telecomaanbieder heeft gedaan naar het effect van vooraf ingevulde bedragen op het invulgedrag van hun klanten.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wijst hypotheekverstrekkers erop dat zij geen reclame mogen maken voor de snelheid waarmee een hypotheek kan worden afgesloten. In de huidige marktomstandigheden spelen hypotheekverstrekkers in reclamecampagnes steeds vaker in op snelheid. Een huis kopen is een ingrijpend besluit met financiële gevolgen voor de lange termijn. Het is daarom belangrijk dat consumenten goed geïnformeerd zijn en weloverwogen een besluit kunnen nemen over hun hypotheek. Daarom wijst de AFM hypotheekverstrekkers op de reeds bestaande norm voor reclame-uitingen bij hypothecair krediet.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 januari 2018 een last onder dwangsom opgelegd aan Capital Force Ltd. Capital Force handelt ook onder de naam Zoomtrader.com via de website zoomtrader.com. Capital Force voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM. De AFM kan daardoor niet vaststellen of de wet wordt overtreden.

In de recent verschenen AFM Agenda 2018 staan de top 10 risico’s in financiële markten. Twee risico’s waar je als consument mee te maken kunt krijgen: 1) leningen die niet in het belang van de klant zijn en 2) een tegenvallende financiële situatie na je pensioen. Wat gaat de AFM doen om deze risico’s te verkleinen? Plus veelgestelde vragen over lenen, en hoe je inzicht krijgt in jouw pensioenpositie.

Lees het in de consumentennieuwsbrief van februari 2018.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM), ING en Florius hebben in een gezamenlijk initiatief gedragswetenschappelijke experimenten ingezet om consumenten te activeren en daarmee financiële problemen te voorkomen. In het onderzoek onder consumenten met een aflossingsvrije en beleggingshypotheek blijken een sms, een slim opgestelde brief en een voucher die bijdraagt aan de advieskosten, kwetsbare consumenten te kunnen activeren. Deze experimenten zijn onderdeel van een bredere reeks experimenten die de AFM uitvoert om passende keuzes van consumenten te bevorderen, zoals in de consumptief kredietmarkt en de pensioensector. De AFM hoopt dat dit ook andere financiële ondernemingen stimuleert om experimenten uit te voeren, zodat een breed scala aan mogelijkheden wordt verkend.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 december 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan de heer Van Boort, de toenmalige bestuurder van Infare UK Ltd (Infare UK). Infare UK heeft mogelijk in Nederland flitskrediet aangeboden of daarin bemiddeld. Van Boort voldeed niet aan informatieverzoeken van de AFM die deze informatie nodig had om vast te stellen of Infare UK zonder vergunning van de AFM actief is geweest. Inmiddels staat Infare UK niet meer ingeschreven in de Engelse Kamer van Koophandel. In verband met lopende gerechtelijke procedures heeft het enige tijd geduurd voordat de AFM over mocht gaan tot publicatie.

Minister Hoekstra van Financiën heeft Martin van Rijn benoemd tot lid van de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De benoeming is per 1 februari 2018 en geldt voor een periode van 4 jaar.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceert het rapport ‘Leengedrag onder de loep’. De resultaten van deze gedragswetenschappelijk analyse geven aanbieders van krediet concrete inzichten om aanpassingen in de keuzeomgeving verder te onderzoeken, zodat consumenten voor hen beter passende beslissingen kunnen nemen.

In 2017 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor 15 boilerrooms gewaarschuwd. Opvallend is dat boilerrooms steeds vaker nepnieuws publiceren via de sociale media en dat deze berichten worden overgenomen door nieuwsdiensten.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) start in 2018 nieuwe initiatieven op het gebied van data-analyse om beleggers beter te beschermen tegen malafide praktijken en marktmisbruik. Dankzij de herziene Europese Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) krijgt de AFM hiervoor extra instrumenten. Het vernieuwen van toezicht door intensief data-gebruik is een van de speerpunten van de AFM, ook voor een eerlijke werking van kapitaalmarkten.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers voor aanbiedingen van het Nederlands Innovatiefonds B.V. (Nederlands Innovatiefonds). Via de website van het Nederlands Innovatiefonds worden obligaties aangeboden waarbij de AFM vermoedt dat daarbij onjuiste informatie wordt verstrekt en essentiële informatie wordt weglaten. Ook vermoedt de AFM dat slechts een beperkt deel van het opgehaalde geld is besteed aan nieuwe, innovatieve technologieën en dat het overgrote deel van het opgehaalde bedrag in zijn geheel niet is belegd en is gebruikt voor andere doelen. Hiermee overtreedt het Nederlands Innovatiefonds mogelijk de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc).

Crowdfunding; wat je moet weten en nieuwe regels voor het afkopen van een klein pensioen. Plus: een oproep om het bericht over boilerrooms uit deze nieuwsbrief te delen: zorg ervoor dat niet nog meer mensen geld kwijt raken door in zee te gaan met frauduleuze aanbieders.

Neem je, door bijvoorbeeld een andere baan, niet meer deel aan een pensioenregeling? Dan mag jouw pensioenuitvoerder een klein pensioen onder bepaalde voorwaarden afkopen. Een klein pensioen is een uitkering tot €474,11 per jaar (2018). Afkoop betekent dat je nu een bedrag ineens krijgt uitgekeerd en in de toekomst geen pensioen meer. De regels voor het afkopen van pensioen veranderen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 juli 2017 Finles N.V. (Finles) verplicht om de inschrijving, inkoop of terugbetaling van rechten van deelneming in drie van haar fondsen op te schorten. Het gaat om het Finles Multi Strategy Hedge Fund IL, het Subfonds Finles Collectief Beheer IL (dat valt onder het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen) en het Finles Next Generation Fund I.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 14 december 2017 een bestuurlijke boete van €50.000 opgelegd aan een natuurlijk persoon, hierna ‘de overtreder’, omdat hij meerdere keren heeft nagelaten onverwijld melding te doen van een wijziging in zijn stemrechten in een aan Euronext Amsterdam genoteerd fonds, waardoor hij een drempelwaarde passeerde. Dit is een overtreding van artikel 5:38, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft besloten dat het opschorten van de inschrijving, inkoop en terugbetaling van rechten van deelneming in het GFH Paraplufonds beperkt wordt tot de illiquide beleggingen van het GFH Paraplufonds. Dit betekent dat periodieke inleg en uitkering vanuit een deel van het GFH Paraplufonds weer is toegestaan.

In de consumentennieuwsbrief van december 2017: kan jouw beleggingsverzekering meer opleveren? Laat je gratis adviseren. Plus: meer regels beleggersbescherming en betaaldiensten en in drie stappen bewust kiezen voor een zorgverzekering en hoe herken je een boilerroom-beleggingsfraude?

Op 20 december heeft de bestuursrechter uitspraak gedaan in het beroep dat EY en PwC  hebben aangespannen tegen de in 2016 door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) opgelegde boetes voor het niet voldoen aan de zorgplicht. De rechtbank vindt de interpretatie van de zorgplicht van de AFM niet houdbaar en heeft het beroep van EY en PwC vandaag gegrond verklaard. De AFM overweegt tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan.

Het kan zijn dat jij een beleggingsverzekering hebt, in de media woekerpolis genoemd. Ben jij nog niet ingegaan op brieven van verzekeraars om naar die beleggingsverzekering te kijken? Dan raadt de Autoriteit Financiële Markten je aan om alsnog gratis ‘hersteladvies’ in te winnen.

Uit informatie van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) blijkt dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door beleggingsondernemingen en –instellingen laag is. Er is een meldplicht om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Het lage aantal meldingen kan duiden op een laag niveau van compliance en risicobewustzijn ten aanzien van deze wet. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat strenger controleren op deze meldplicht en geeft voorbeelden van transacties die gemeld moeten worden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) benadrukt bij beleggingsondernemingen dat zij een algemene zorgplicht hebben bij het aanbieden van Bitcoin-futures aan (retail)beleggers in Nederland. De AFM wijst op het risico van voorzienbare teleurstellingen voor beleggers die willen handelen in futures op Bitcoin, terwijl zij niet de benodigde kennis en ervaring hebben.

Elk kwartaal bepaalt de AFM de toetsrente voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar. Voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar moet worden gerekend met een toetsrente om te bepalen of een hypotheek verantwoord is.

Wat is de toetsrente?

Voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan 10 jaar geldt de verplichting dat voor het bepalen of de hypotheek verantwoord is, wordt gerekend met de toetsrente. Als de werkelijke rente hoger is dan de toetsrente, dan moet er gerekend worden met de werkelijke rente. Door gebruik te maken van de toetsrente wordt voorkomen dat stijgingen van de rente na afloop van de rentevastperiode consumenten in de financiële problemen brengt.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 1 juni 2017 het besluit genomen dat het J. Wilshaus h.o.d.n. Wilshaus Verzekeringen & Advies niet langer is toegestaan om te adviseren uit hoofde van haar bemiddelingsvergunning.

Uit de voortgangsrapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die de minister van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat de uitvoering van het herstelkader rentederivaten opnieuw vertraging oploopt. De vertraging wordt grotendeels veroorzaakt door problemen met data en automatiseringssystemen bij een aantal banken. Een groot deel van de mkb’ers krijgt op aandringen van de AFM voor het einde van dit jaar een voorschot aangeboden.

Gert Luiting, Hoofd van de afdeling Lenen, Sparen en Retailbeleggen (LSR) bij de AFM, heeft vrijdag 17 november gesproken op de Beleggersfair. Hij sprak over beleggers die op zoek zijn naar rendement en tijdens hun zoektocht worden verleid te beleggen in riskante producten.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers voor overtreding van de prospectusplicht door Sun Interest. Sun Interest heeft obligaties aangeboden om te kunnen investeren in grond waarop zonneparken worden geëxploiteerd. Voor het uitgeven van obligaties heeft Sun Interest geen door de AFM goedgekeurd prospectus, terwijl dit wel verplicht is.

De AFM waarschuwt voor grote risico’s bij Initial Coin Offerings (ICO’s). Deze uitgifte van digitale tokens om vooral start ups te financieren is momenteel kwetsbaar voor misleiding, oplichting en manipulatie. De huidige hype rondom cryptocurrencies en ICO’s kan investeerders verblinden voor deze risico’s. De AFM heeft eerder al gewaarschuwd voor de risico’s bij investeren in cryptocurrencies. Nu waarschuwt de AFM voor de risico’s rondom ICO’s. Als gevolg van deze risico’s lopen investeerders een zeer hoge kans op verlies van hun volledige inleg. Tegen deze achtergrond raadt de AFM op dit moment consumenten af om te investeren in ICO’s.

Bron: AFM

Waarschuwingen AFM

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Toronto Sumitomo Trading International. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Toronto Sumitomo Trading International (TST International)
Adres Canada: Bay Wellington Tower, 181 Bay St, Suite 3300, Toronto, ON M5J 2T3, Canada
Telefoonnummer Canada: +1 647 945 9743
Adres Japan: Otemachi Tower 29F, 1-5-5 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8176, Japan
Telefoonnummer Japan: +81 3 4590 0813
E-mailadressen: info@tstinternational.com, retail@tstinternational en corporate@tstinternational.com
Domeinnaam: www.tstinternational.com


De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft informatie waaruit blijkt dat Gino Albert de Haan consumenten benadert met het aanbod het vermogen van hen te beheren, terwijl hij hier geen vergunning voor heeft van de AFM. Daarom waarschuwt de AFM consumenten en adviseert hun niet in te gaan op het aanbod van De Haan. Gino de Haan is (vermoedelijk) woonachtig in de omgeving van Zaandam en landelijk actief.

Geen vergunning

De Haan biedt consumenten aan hun vermogen via hem te beleggen in bijvoorbeeld aandelen, opties of valuta. Voor onder meer het beheren van vermogen en het geven van beleggingsadvies is een verplichte vergunning nodig van de AFM. Die ziet er op toe dat financiële dienstverleners zich aan de regels houden. Gino de Haan heeft geen vergunning van de AFM voor het beheren van individueel vermogen. De AFM vermoedt dat consumenten die in zee gaan met De Haan hun geld niet terugkrijgen.

Check je aanbieder

De AFM raadt consumenten aan zich vooraf goed te laten informeren. Via Check je aanbieder op de website van AFM kunnen consumenten controleren of de betreffende aanbieder is geregistreerd en in Nederland mag handelen en of de AFM of buitenlandse toezichthouders hebben gewaarschuwd tegen de onderneming.

Consumenten kunnen bij vragen of klachten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM.

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Russell and Partners Trust Financial Management. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Russell and Partners Trust Financial Management
Gebruikte ook de naam: Russell Investment, Russell & Partners, Russel Invest
Telefoonnummer: +49 152 153 720 08
E-mailadressen: russellandpartners@usa.com, russellandpartners@europe.com, russellinvest@europe.com

Bron: AFM

Voordeligste hypotheken

 1. Legal & General
 2. DBV Verzekeringen
 3. Florius
 4. De Hypotheker
 5. De Goudse
 6. Bank of Scotland
 7. Rabobank
 8. ING Bank
 9. Bouwfonds
 10. ABN AMRO

Goedkoopste leningen

 1. Rabobank
 2. ABN AMRO
 3. Postbank
 4. Frisia Financiering
 5. Lenen.nl
 6. Ohra

Hoogrendements beleggingen

 1. Ecodirect
 2. Robeco
 3. Booming China