Tips, trends en waarschuwingen voor financiële produkten

Nieuws AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 9 juli 2024 aan Santander Consumer Finance S.A. (SCF) een boete van €3,7 miljoen opgelegd wegens opnieuw onverantwoorde kredietverstrekking. SCF is een kredietaanbieder die aan klanten leningen verstrekt. Uit AFM-onderzoek blijkt dat SCF op meerdere punten in strijd heeft gehandeld met de normen voor verantwoorde kredietverstrekking. Dit is ernstig, want door overkreditering kunnen consumenten in de financiële problemen komen. In 2019 heeft de AFM hiervoor ook al een boete opgelegd aan de rechtsvoorganger van SCF, daarom is het boetebedrag verhoogd.

Grinta Invest was een illegale vermogensbeheerder. ‘Fiscaal en financieel adviseur’ E.J. Hogervorst heeft deze illegale partij gepromoot, beleggers aangebracht en hen aangeraden om met grote bedragen in te stappen bij Grinta Invest. Hij maakte zich zo schuldig aan het medeplegen van illegaal vermogensbeheer. Dit is ernstig. Mede door deze ‘fiscaal en financieel adviseur’ zijn beleggers ingestapt en kon Grinta Invest er met hun geld vandoor gaan. De AFM heeft in november 2021 gewaarschuwd tegen Grinta Invest.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) constateert dat onzekere economische vooruitzichten en monetaire verkrapping niet hebben geleid tot grote onrust op de financiële markten. Wel kunnen onderliggende trends en ontwikkelingen de rust doen keren en daarmee een potentieel risico vormen voor de financiële stabiliteit. De AFM ziet risico’s vanuit de macro-economische omgeving, geopolitieke ontwikkelingen, verdere digitalisering, toenemende marktconcentratie en de impact van klimaatverandering op de huizenmarkt. Het is belangrijk dat financiële instellingen en huishoudens voorbereid zijn op eventuele schokken en weerbaar genoeg om deze op te kunnen vangen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet een toename in het aantal signalen en consumentenvragen over oplichting en fraude. De toezichthouder start daarom met de online publiekscampagne checkjeaanbieder.nl om mensen meer bewust te maken over hoe oplichters te werk gaan.

Gebruikers van cryptoapps worden gestuurd naar het regelmatig en gemakkelijk handelen in bepaalde crypto’s. Hierdoor bestaat het risico dat consumenten impulsieve beslissingen nemen en aankopen doen die niet geschikt zijn voor hen. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de keuzeomgeving van apps van drie Nederlandse cryptodienstverleners. Wij moedigen cryptodienstverleners aan om hun apps meer in te richten in het belang van de klant.

Beleidsbepalers en toezichthouders moeten aandacht blijven houden voor financieel kwetsbare consumenten in onze samenleving. In de huidige dynamische omgeving, met ontwikkelingen als finfluencers, klimaatrisico’s op de woningmarkt en kunstmatige intelligentie, pleit de bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) Laura van Geest voor waakzaamheid bij de presentatie van het jaarverslag 2023. 

Bij particuliere beleggers die zelfstandig of met advies beleggen let ongeveer de helft soms of (bijna) altijd op de duurzaamheid van beleggingen die zij doen. Om te bepalen of een belegging aansloot op hun duurzaamheidsvoorkeuren keek het merendeel van deze groep naar de naam van het beleggingsproduct. Dat blijkt uit de ‘Consumentenmonitor Beleggers’ van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder 711 beleggers.

Tinka B.V. is een kredietaanbieder die klanten de mogelijkheid geeft om aankopen bij (web)winkels achteraf te betalen. Uit AFM-onderzoek blijkt dat Tinka op meerdere punten in strijd heeft gehandeld met de wettelijke norm voor verantwoorde kredietverstrekking. Dit is ernstig, want door overkreditering kunnen consumenten in de financiële problemen komen. 

De AFM kreeg in 2023 minder signalen dan in voorgaande jaren. Deze afname is onder meer te verklaren door het optreden van de AFM tegen beleggingsondernemingen met een Europees paspoort. Een relatieve nieuwkomer in de top-5 van ontvangen signalen is fraude met consumptief krediet. De meeste signalen hebben betrekking op fraude met crypto. Oplichters maken steeds meer gebruik van nieuwe, digitale vormen zoals datingfraude en recoveryfraude. Oplichting door een persoon die zich voordoet als AFM-medewerker blijft een probleem.

De duurzaamheidstransitie van de financiële sector gaat minder snel dan gewenst. Zowel nationaal als internationaal groeit de maatschappelijke en politieke wens om financiële markten vaart te laten maken. Er is in 2024 (nieuwe) wetgeving waar de financiële sector aan moet voldoen en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op gaat houden. De ontwikkeling van een integrale strategie voor het toezicht op duurzaamheid is één van de prioriteiten van de AFM. Ook digitalisering, grensoverschrijdende financiële dienstverlening en het toezicht op de pensioentransitie behoren tot de prioriteiten in 2024.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers voor aanbiedingen van Investurion B.V. (Investurion). Investurion biedt obligaties aan, waarbij beleggers wordt voorgespiegeld dat Investurion 100% van het opgehaalde geld gebruikt om te investeren en 0% wordt gebruikt voor het afdekken van kosten. De AFM vermoedt dat daarbij onjuiste informatie wordt verstrekt en essentiële informatie wordt weggelaten. De AFM vermoedt dat van het opgehaalde geld niets is besteed aan investeringen in vastgoed, maar dat het is gebruikt voor andere doelen, namelijk voor betalingen aan (familie van) de (voormalig) bestuurder(s) en (middellijk) aandeelhouder(s) en voor privé-uitgaven van de bestuurder. 

Financiële ondernemingen houden zich niet altijd aan de wettelijke voorschriften voor reclame en overige informatie bij sparen/vermogensopbouw. Zo is het onder meer niet altijd duidelijk of er sprake is van sparen of beleggen en wat de kosten zijn van het product. Ook is het voor consumenten vaak lastig te begrijpen welke voorwaarden van toepassing zijn voor een bepaald rentepercentage. Dit blijkt uit een korte verkenning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar aanbieders die met reclame-uitingen actief klanten werven die willen sparen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 4 december 2023 een bestuurlijke boete van €12 miljoen opgelegd aan Coöperatieve Rabobank U.A. De omzetgerelateerde boete is opgelegd voor het overtreden van regels voor het verstrekken van hypothecair krediet. Uit onderzoek van de AFM blijkt dat Rabobank tussen medio 2019 en medio 2021 maatwerkhypotheken heeft verstrekt zonder op passende wijze te hebben beoordeeld of dat voor de klanten verantwoord was en bleef.

De AFM heeft in 2022 onderzoek gedaan naar de bedrijfsvoering van Easybroker B.V. Uit dit onderzoek bleek dat Easybroker B.V. geen beleid had om belangenverstrengeling tegen te gaan en werden belangenconflicten onvoldoende beheerst. Hierdoor ontstond belangenverstrengeling tussen Easybroker B.V. en haar marketingpartner die nieuwe klanten aanbracht en handelssignalen genereerde die via Easybroker B.V. omgezet konden worden in transacties in financiële instrumenten. De eigenaren van deze marketingpartner zijn ook gedeeltelijk eigenaar van Easybroker B.V. waardoor zij een financieel belang hadden om zoveel mogelijk handelssignalen te genereren die via Easybroker B.V. omgezet konden worden in transacties. 

Recente geopolitieke ontwikkelingen zorgen niet alleen voor humanitaire drama’s, maar vergroten ook de onzekerheid op de financiële markten. Terugvallende economische groei, verregaande digitalisering, het achterlopen van de duurzaamheidstransitie, introductie van veel nieuwe, Europese wet- en regelgeving en de aanpak van financiële criminaliteit. Deze trends bepalen het beeld voor komende jaren, aldus toezichthouder AFM. 

Zowel huiseigenaren als aankomende woningkopers moeten zich bewust zijn van de mogelijke gevolgen van extremer weer voor (de prijs van) hun huis. Een huis in veen- of kleigebied kan bijvoorbeeld verzakken doordat de palen wegrotten door een te lage grondwaterstand door aanhoudende droogte. Ook overstromingen zorgen voor risico’s. Deze ‘klimaatschade’ is in de meeste gevallen niet te verzekeren. 

Meer dan 8 op de 10 Nederlanders beoordelen hun financieel welzijn met een voldoende. Door de gestegen (energie)prijzen zeggen ongeveer 1 op de 5 respondenten geld van hun spaar- of beleggingsrekening te hebben gehaald om de maandlasten te kunnen betalen. In de leeftijdsgroep (18-34 jaar) gebeurt dit het meest. De respondenten in deze leeftijdsgroep beoordelen hun financieel welzijn ook lager dan bevraagden van 45 jaar en ouder. Dat blijkt uit de Consumentenmonitor van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM doet regelmatig consumentenonderzoek om de stem van de consument te laten meewegen in haar toezicht.

Op voordracht van de raad van toezicht is Laura van Geest herbenoemd als bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor een periode van 4 jaar. De nieuwe termijn gaat in op 1 februari 2024.

AFM-bestuursvoorzitter Laura van Geest pleit samen met Johannes Hers (hoofd expertisecentrum bij de AFM) voor het belang van integraal en consistent doordenken op de lange termijn over wat er op Nederland afkomt. Hoort dat niet thuis in de verkiezingsprogramma’s? Het artikel verschijnt woensdag in de papieren krant en staat dinsdag al online (achter inlog).

Het aantal hypotheekbezitters met een verhoogd risico op betalingsproblemen en/of een restschuld is de afgelopen jaren met 63% gedaald. De AFM heeft hypotheekaanbieders in de afgelopen jaren aangespoord om een aanpak te ontwikkelen voor potentieel kwetsbare klanten met een (deels) aflossingsvrije hypotheek. Het blijft noodzakelijk dat hypotheekaanbieders zich ook de komende jaren inspannen om klanten te wijzen op de mogelijke risico’s en hen indien nodig aan te zetten tot actie.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt voor een persoon die zich voordoet als medewerker van de AFM. Wij hebben meldingen gekregen dat een persoon onder de naam Jasper de Boer opbelt en zegt medewerker van ons te zijn. Hij zou aanbieden om gedupeerden van fraude bij te staan. Wij zullen hierover nooit zomaar met consumenten contact opnemen.  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 25 oktober 2022 een aanwijzing gegeven aan Verzekeringsadviescentrum Zaanstad B.V. (VACZ) wegens overtreding van de Wet op het financieel toezicht (Wft). VACZ schoot tekort in verplichtingen ten aanzien van de beloningen aan freelancers waarmee wordt samengewerkt. De tekortkomingen zijn inmiddels hersteld.

De stijging in prijzen van goederen en diensten (inflatie) en stijgende rente op de kapitaal- en geldmarkt kan impact hebben op financiële producten van consumenten als leningen, verzekeringen en spaargeld.

Sander Dekker is door de minister van Financiën benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht (rvt) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De benoeming gaat in per 1 juli 2023 en is voor een periode van vier jaar.

Keuzebegeleiding, risicopreferentieonderzoek, opdrachtbevestiging, transitiecommunicatieplan en klachtenprocedure: dat zijn de belangrijkste terreinen waarop het AFM-toezicht vanaf 1 juli wordt uitgebreid.  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 1 juni 2023 een bestuurlijke boete van €530.000 opgelegd aan BinckBank N.V. BinckBank is een online broker, die tegenwoordig handelt onder de naam Saxo Bank. De boete is opgelegd omdat BinckBank van december 2019 tot december 2021 niet beschikte over procedures en maatregelen waarmee kon worden gewaarborgd dat klanten beleggen in financiële producten die passen bij de doelgroep waartoe zij behoren. Het beleid van BinckBank was namelijk onvoldoende specifiek en concreet. Inmiddels heeft de AFM geconstateerd dat het productgovernancebeleid van BinckBank aan de wettelijke vereisten voldoet. 

Minister Kaag van Financiën heeft Leontine van der Goes benoemd tot lid van de raad van toezicht (rvt) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De benoeming is per 1 juni 2023 en geldt voor een periode van 4 jaar. Van der Goes neemt de plek in van Wendy de Jong, die eerder dit jaar afscheid nam van de rvt.

De AFM constateert dat er in de afgelopen periode in rap tempo meerdere gebeurtenissen hebben voorgedaan die een potentieel risico vormen voor de financiële stabiliteit. Van een ongekende stijging van de gasprijzen afgelopen zomer, acute problemen bij Britse pensioenfondsen, het faillissement van één van ’s werelds grootste cryptobeurzen (FTX) tot de recente problemen bij Amerikaanse banken en de redding van Credit Suisse. Dit alles speelt zich af tegen een achtergrond van aanzienlijke inflatie, wereldwijde renteverhogingen door centrale banken en een voortdurende oorlog op het Europese continent.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 11 mei 2023 een boete opgelegd aan de heer Lars Windhorst voor het niet direct afmelden van een substantieel aandelenbelang. Het betrof een belang van ruim 93% in Fyber N.V., een in Duitsland beursgenoteerde onderneming. In mei 2021 is dit belang verkocht. Windhorst had hiervan direct bij de AFM melding moeten doen, maar heeft dit ondanks herhaalde aanmaningen nagelaten. De boete is vastgesteld op €500.000.

Een kwart van de mensen die in de afgelopen 5 jaar zijn gestopt met beleggen geeft aan dat ze het geld nodig hadden. Ruim 4 op de 10 van die gestopte beleggers belegden korter dan 5 jaar. Een groot deel van de beleggers belegt voornamelijk zelfstandig. Dat blijkt uit de ‘Consumentenmonitor Beleggers’ van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 november 2022 een bestuurlijke boete van €2.500.000 opgelegd aan Centraal Administratiekantoor Dordrecht B.V. De boete is opgelegd omdat CAK Dordrecht en haar dochterondernemingen tussen april 2018 en mei 2021 geen integere uitoefening van hun bedrijf hebben gewaarborgd.

De Europese Commissie publiceert binnenkort haar Retail Investment Strategy, waarin zij het klantbelang centraal wil stellen. AFM-bestuurslid Hanzo van Beusekom pleitte (pdf; 159 kB) op 13 april 2023 in Brussel, tijdens het S&D event on EU Retail Investment Strategy, voor een Europees provisieverbod.

Cyberveiligheid heeft de aandacht van bestuurders, maar volgens AFM-voorzitter Laura van Geest moeten zij zich dit thema veel intensiever toe-eigenen. Bestuurders kunnen het niet langer van zich afschuiven en overlaten aan de cyberexperts. De column is ook (achter inlog) in het FD te lezen.

De aanhoudende crises moeten niet afleiden van het maken van langetermijnplannen en -beleid. Die oproep doet AFM-bestuursvoorzitter Laura van Geest bij de presentatie van het jaarverslag 2022 van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 'Crises lijken verworden tot een constante en bij de aanpak daarvan ligt de focus terecht op snel en daadkrachtig optreden. Maar wie een duidelijke koers wil varen, heeft een stip op de horizon nodig.'

Bijna twee op de vijf hypotheeksluiters reserveerden bij het recent afsluiten van de nieuwe hypotheek een bedrag voor verduurzaming. Van de hypotheekbezitters gaf ongeveer 40% aan de eigen woning in het afgelopen jaar (verder) te hebben verduurzaamd. De overgrote meerderheid van de hypotheekbezitters gebruikte hiervoor spaargeld. Dat blijkt uit twee onderzoeken van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder recente hypotheeksluiters en onder hypotheekbezitters. De AFM doet regelmatig consumentenonderzoek om de stem van de consument te laten meewegen in haar toezicht.

De minister van Financiën heeft David Voetelink en Rob Langezaal herbenoemd als lid van de raad van toezicht (rvt) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De herbenoemingen gelden voor een periode van vier jaar. Martin van Rijn stopt na zijn termijn als voorzitter van de rvt.

Het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT) zal 2 extra zogeheten Kamers oprichten voor het afstemmen van toezicht op online platforms en op kunstmatige intelligentie. Bij deze Kamers zullen ook andere toezichthouders worden betrokken dan de leden van het SDT, dat in oktober 2021 werd opgericht door de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en het Commissariaat voor de Media (CvdM) om de handhaving in de digitale sector te coördineren en kennis en ervaring op dit gebied te bundelen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 25 maart 2022 een aanwijzing gegeven aan Zwaan Finance B.V. (Zwaan), wegens overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) door beleggingsinstellingen onder haar beheer. Zwaan schoot als beheerder tekort in meerdere Wwft-verplichtingen.

In haar periodieke column in Het Financieele Dagblad kijkt AFM-voorzitter Laura van Geest vooruit naar Wereldvrouwendag. Hoe staat het met vrouwen aan de top? De originele column is (achter inlog) in het FD te lezen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 7 december 2020 een last onder dwangsom opgelegd aan Momentum Capital B.V. (Momentum Capital), enig aandeelhouder en bestuurder van Momentum Estate Fund I B.V. (MEFI). Momentum Capital moet essentiële informatie verstrekken aan beleggers die hebben geïnvesteerd in obligaties MC Bond 11 +Bond Brazil of van plan zijn dat te doen.

Nederlanders met beperkte digitale vaardigheden kunnen aanzienlijke belemmeringen ervaren in de toegang tot financiële producten en diensten. Door de toenemende digitalisering moeten mensen steeds meer, en steeds moeilijkere, digitale handelingen kunnen uitvoeren. De groep mensen die hierbij drempels ervaart is zeer divers. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) roept in een nieuw rapport de financiële sector op om onderzoek te doen onder moeilijk bereikbare doelgroepen en kennis uit te wisselen om de toegankelijkheid tot financiële dienstverlening te verbeteren.

In haar periodiek column in Het Financieele Dagblad gaat AFM-voorzitter Laura van Geest in op de problematiek van mensen die digitale drempels ervaren. Digitalisering maakt geldzaken toegankelijk, maar niet voor ons allemaal. Groepen worden, bewust of onbewust, uitgesloten van digitale dienstverlening. De originele column is (achter inlog) in het FD te lezen. 

Uit een onderzoek onder cryptobezitters vanaf 16 jaar blijkt dat een gokje wagen en nieuwsgierigheid de belangrijkste redenen zijn om crypto’s te bezitten. De meerderheid van cryptobezitters speculeert met minder dan €1.000. Een kleine groep geeft aan op dit moment crypto’s te hebben die gebruik maken van geleend geld oftewel leverage. Dit blijkt uit een consumentenonderzoek in opdracht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Bijna één op de tien hypotheekbezitters met een variabel contract of een vast contract dat binnen twaalf maanden afloopt, geeft aan volgend jaar (waarschijnlijk) moeite te hebben met rond te komen door de stijgende (energie)prijzen. Dit ondanks de instelling van een prijsplafond voor energie. Bij hypotheekbezitters met een langer lopend vast contract is dit minder. Voor huurders met een variabel of een vast contract dat binnen twaalf maanden opnieuw afgesloten moet worden, is de groep die in 2023 (waarschijnlijk) moeite verwacht te hebben met rondkomen groter, namelijk bijna een kwart. Dit blijkt uit onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in oktober heeft laten uitvoeren onder hypotheekbezitters en huurders.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 10 december 2019 de vergunning van De Veste B.V. (De Veste) voor het beheren en aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen ingetrokken omdat zij geen adequaat beleid voerde dat een integere uitoefening van haar bedrijf waarborgde. De AFM heeft geconstateerd dat De Veste stelselmatig en langdurig overtredingen beging. De eerder door de AFM aan De Veste geboden ruimte tot verbetering heeft geen effect gehad. De Veste moet haar activiteiten afwikkelen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 1 september 2022 een bestuurlijke boete van €750.000 opgelegd aan de heer R.A.D. Kartaram voor overtreding van het verbod op marktmanipulatie uit artikel 15 van de Verordening Marktmisbruik (MAR).

Consumenten moeten oppassen voor een aantal nieuwe frauduleuze (beleggings)aanbieders: boiler rooms. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft 10 malafide partijen op haar waarschuwingslijsten opgenomen. Consumenten worden gewaarschuwd om niet in te gaan op hun aanbod.

‘Buy Now, Pay Later’ (BNPL) biedt consumenten voordelen, zoals flexibiliteit, en helpt online winkels hun omzet te verhogen. Voor consumenten in een financieel kwetsbare situatie kan het echter bijdragen aan het risico van schuldenstapeling. Zeker in de huidige economische omstandigheden. Daarnaast kan de stijgende populariteit van achteraf betalen leiden tot normalisering van kopen op afbetaling. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een verkenning naar de groeiende markt voor BNPL.

Het post-corona-optimisme van begin 2022 heeft plaatsgemaakt voor een steeds breder gevoelde omslag in sentiment en economie, ingezet door de Russische inval in Oekraïne. De gasprijsexplosie heeft de koopkracht van huishoudens en winstgevendheid van het bedrijfsleven onder druk gezet. De financiële markten in Nederland hebben de turbulentie vooralsnog goed doorstaan. De onzekerheid blijft echter hoog. In het rapport Trendzicht 2023 dat vandaag is verschenen, analyseert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) deze ontwikkelingen en de risico's, knelpunten en beheersmaatregelen binnen de vier toezichtsgebieden.

Bestuurder Jos Heuvelman sprak vandaag op de Beleggersfair in Amsterdam over de valkuilen voor beleggers, ook met het oog op onstuimige financiële markten. 

Bron: AFM

Waarschuwingen AFM

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Bull-Markets. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Bull-Markets
E-mailadres: daniel.m@vxl-group.com
Domeinnaam: https://bull-markets.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Finkea. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Finkea
E-mailadres: support@f-kea.com
Domeinnaam: finkea.com”

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van FCDmarkets Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: FCDmarkets
Adres: Herengasse 1/3 2 und 3, 1010, Wien, Austria
Telefoonnummer: +31858880146, +31852084161
E-mailadres: support@fcdmarkets.com, Anthony.Schmitt.FCDMarkets@proton.me, dora.kalogeraki@fcdmarkets.com
Domeinnaam: www.fcdmarkets.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Beleggersprofiel. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Beleggersprofiel
E-mailadressen: jeroen@beleggersprofiel.com; klantenservice@beleggingsprofiel.com
Domeinnaam: www.beleggersprofiel.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van 24Era.
Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: 24Era
E-mailadres: compliance@24era.com
Domeinnaam: https://24era.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van FusionLots. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: FusionLots
Adressen: Walbrook, London, United Kingdom en 1 HarbourFront Ave, 098632, Singapore
Telefoonnummers: +441218276214; +4368110228002; +6560343454; +442011110677; +6560343454; +4368110228002; +44 (121) 827 62 14; +65 (603) 434 54
E-mailadres: support@fusionlots.com; caitlin.ratcliffe@fusionlots.com; oscar.persson@fusionlots.com; jacob.a@fusionlots.com
Domeinnamen: www.fusionlots.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Delta-Trend. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Delta-Trend
Adres: Uraniastrasse 31, 8001 Zürich, Switzerland
Telefoonnummer: +41215087359, +31858881793 en +3185888178
E-mailadres: customer.support@Delta-Trend.com
Domeinnaam: https://delta-trend.com/

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van MEW.
Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: MEW
E-mailadres: otc@mew.trading, service@mew.trading
Domeinnaam: https://www.mew.trading/

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van KOT.
Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: KOT
E-mailadres: customer@kotwalee.com
Domeinnaam: https://kotwalee.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen InvoTrade. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: InvoTrade
Adres: Westferry Circus 11 Canary House, E14 4HE, London, UK
Telefoonnummer: +49 17686883529; +441872300210;
E-mailadres: noah.smith@invotrade.online; support@invotrade.com
Domeinnaam: https://invotrade.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Exitos Trade. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Exitos trade
Adres: 6 Clarence Road, Clarence Road, London, United Kingdom, SE8 3EY
E-mailadres: support@zenchainfinance.com
Domeinnaam: https://www.exitostrade.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Infinity Forex Funds. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Infinity Forex Funds
E-mailadres: support@infinityforexfunds.com
Domeinnaam: https://infinityforexfunds.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van BlueHoldings. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: BlueHoldings
Adres: Dreikönigstrasse 31A, 8002 Zürich, Switzerland
Telefoonnummer: +41912087544
E-mailadres: support@blueholdings.io
Domeinnaam: https://blueholdings.io/

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Duosoft LLC. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Duosoft LLC
E-mailadres: support@equaledge.co
Domeinnaam: equaledge.co

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van CG Partners. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: CG Partners
Adres: Praterstraße 1, 1020 Wien, Austria
Telefoonnummer: +4368120174750
E-mailadres: support@cg-partnergroup.com, simon@cg-partnergroup.com, theo.bm.consultings@gmail.com
Domeinnaam: cg-partnergroup.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Artisan Capital ApS. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Artisan Capital ApS
Adres: Sloterweg 159, Amsterdam, Nederland
E-mailadres: support@artisancapitalaps.com
Domeinnaam: https://artisancapitalaps.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Bitboxpro. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Bitboxpro h.o.d.n. BCHWorld
Adres: +447961703011
E-mailadres: info@bit-boxpro.com; info@bchworldex.com
Domeinnaam: https://bitboxproex.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Hugo Capitals. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Hugo Capitals
Adres: 16 Robert Robinson Ave, OX4 4GA Oxford, United Kindom & Dingolfinger Strasse 15, 81673 Munich, Germany
Telefoonnummer: +44 1865 519806
E-mailadres: info@hugocapitals.com
Domeinnaam: https://hugocapitals.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Marketsecho. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Marketsecho
Adres: 2750, Quadra Street Victoria, Canada
E-mailadres: support@marketsecho.com
Domeinnaam: www.Marketsecho.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van CMCapital. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: CMCapital
E-mailadres: support@cmcapitals.com
Domeinnaam: https://www.cmcapitals.com/

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Arbitrage Markets. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Arbitrage Markets
Adres: 25 Bank St, London E14 5JP, United Kingdom
E-mailadres: support@arbitrage-markets.com
Domeinnaam: https://arbitrage-markets.com”

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Digital Pro Exchange. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Digital Pro Exchange
Adres: Capella Tower 225 South Sixth Street, Suite 1790 Minneapolis, MN 55402 USA
Telefoonnummer: +1 (718) 814 0427
E-mailadres: support@digitalproexchange.com
Domeinnaam: www.digitalproexchange.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van High Forecast. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: High Forecast
Domeinnaam: https://www.hiforecast.world
Adres: 10 Old Bailey, London EC4M 7NG, Verenigd Koninkrijk en Legal address: Tricor Suite 4th Floor, 50 Mark Lane, London, United Kingdom;
Telefoonnummers: +31 6 13359795,+31 6 87478696,+31 6 58363894,+31 6 87721944,+44 7586 983665
E-mailadres: Support@hiforecast.world, roger@hi-forecast.org

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Exorays. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom

Naam: Exorays
E-mailadres: support@exorays.com
Domeinnaam: https://www.exorays.com”

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Chronovalor. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Chronovalor
Adres: Unit 19 Canada Pl, London E14 5AH, United Kingdom
Telefoonnummer: +442038666815, +442038666817
Domeinnaam: https://www.chronovalor.com
E-mail: support@chronovalor.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Crypto Algoritm. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Crypto Algoritm
Adres: Bd Sylvain Dupuis 251, 1070 Anderlecht, België
Telefoonnummer: +447443986326
E-mailadres: support@platform84.net
Domeinnaam: https://platform84.net

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van City Markets. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: City Markets
Adres: 22 Bishopsgate, EC2N 4BQ, London, Verenigd Koninkrijk
Telefoonnummer: +31626475703, +31624939352
E-mailadres: support@city-markets.com, alexander.duval@city-markets.com
Domeinnaam: https://city-markets.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van BigFX. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: BigFXInvest
Adres: 11 Westferry Circus
Telefoonnummer: +442038465533
E-mailadres: nicole.pe@bigfxinvest.io, jessica.l@bigfxinvest.io, support@bigfxinvest.io
Domeinnaam: https://www.bigfxinvest.io

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Luminetrade. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Luminetrade
Adres: 10 Finsbury Square, London EC2A 1AF, UK
Telefoonnummers: AU: +61251108353, UK: +442034359251, CA: +14388047756;
E-mailadres: support@luminetrade.com;
Domeinnaam: https://www.luminetrade.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Direct-Traders. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Direct-Traders
Domeinnaam: https://direct-traders.com/

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Corevisionfunds. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Corevisionfunds
Telefoonnummer: +34 632 33 61 16
E-mailadres: sarah.hampton@corevisionfunds.io, support@corevisionfunds.ai
Domeinnaam: https://corevisionfunds.ai/

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Market Access Solutions Limited LLC. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.


Naam: Market Access Solutions Limited LLC
Telefoonnummers: +44 7519 69735, +44 7441 392239, +44 7403646249 en +441519479677
E-mailadres: support@maslgroup.info
Domeinnaam: https://maslgroup.info/

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Bulkxcoin.
Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Bulkxcoin Limited
Adres: 25 Loveridge Road, NW6 2DR, London, United Kingdom
E-mailadres: support@bulkxcoin.com
Domeinnaam: www.bulkxcoin.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Ace market 365. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Ace market 365
E-mail adres: support@acemarket365.com
Domeinnaam: https://acemarket365.com/
E-mail: support@acemarket365.com
IBAN: DE98202208000024436489

Adres: SPECTRUM HOUSE BOND STREET BRISTOL ENGLAND BS1 3LG

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van M.B.F. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: M.B.F. Management Limited
Adres: Alititude 25, Flat 110, Altyre Road, Croydon, United Kingdom, CR0 5BP;
Telefoonnummer: +442086382764;
E-mailadres: support@mbf-limited.com;
Domeinnaam: https://mbf-limited.com/en/;
Rekeningnummer: LT333250037123095485, PL38102038020000160202624351, PL38102038020000160202624351.

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van eToroX. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: eToroX
Domeinnaam: https://www.etorox-ex.com/

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Carbonpro. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Carbonpro
Adres: The Centrepoint,176 Orchard Rd, #05-05,Singapore 238843
Adres 2: 23rd Floor, Al Maqam Tower, AIMaryah Island, ADGM Plaza, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Telefoonnummer: +971 2 675256
E-mailadres: dialogue@Carbonpro.exchange
Domeinnaam: https://pc.carbonpro.net
Rekeningnummer: SCBLHKHH/29080754961 DENG YOUQING

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van DgtlFuture. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: DgtlFuture
Adres: 124 City Road, London, EC1V 2NX;
Adres 2: 32-36 Bd d’Avranches, 1160 Bonnevoie-Nord-Verlorenkost, Luxembourg;;
Telefoonnummer: +442086383094
E-mailadres(sen): support@DgtlFuture.com;
Domeinnaam: https://www.dgtlfuture.com/;

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Cryptoexchangetrade. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Cryptoexchangetrade
Adres: E. Smithfield 46-48 E1W 1AW LONDON Verenigd Koninkrijk
E-mailadres(sen):  daniel.f@cryptoexchangetrade.co, support@cryptoexchangetrade.co, contactus@cryptoexchangetrade.co
Domeinnaam:  https://cryptoexchangetrade.online

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Absolutecoinmarkets. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Absolutecoinmarkets
Adres: 99 Wall St #1660, New York NY 10005, USA;
E-mailadres(sen): info@Absolutecoinmarkets.com;
Domeinnaam: +1 (732) 984-3937;

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van InvexPlus. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom en gebruikt ten onrechte de naam van AFM- vergunninghouder Indexus Groep B.V. op haar website. Deze twee partijen zijn niet aan elkaar verbonden.

Naam: InvexPlus
Adres: Zuidoost Toren A, Alpha Tower 1101 BH Amsterdam, Netherlands; Av. Diagonal, 682 08034 Barcelona, Catalunya, Spain; Dragonara Road Saint Julian’s St Julian’s, STJ 3140, Malta; 4 Profiti Ilia Street (KIBC) 4046 Limassol, Cyprus
Telefoonnummer: +447883316251
E-mailadres: Support@Invexplus.com
Domeinnaam: https://Invexplus.com/

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Central Plus Finance. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Central Plus Finance
Adressen: 1 Cabot Square London E14 4QJ United Kingdom 10 Mayor Street Upper North Wall Dublin D01 KW08 Ireland Dubai International Financial District Business Centre The Gate East Wing Level 13 Office 39 Dubai UAE
Telefoonnummers: +442081575583, +442045930638, +442081575555, +442080898630
E-mailadres: support@centralplusfinance.com
Domeinnaam: https://www.centralplusfinance.com
Rekeningnummer: DE56202208000095194865

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Alphasoft Ai Softwares. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

Naam: Alphasoft Ai Softwares
Adres: Brandschenkestrasse 5, 8001 Zurich, Switzerland
Telefoonnummer: +41 615083053
E-mailadres(sen): Support@Alphasoft.Ai
Domeinnaam: AlphaSoft.Ai;

 

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van 24/7ForexTrades. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: 24/7ForexTrades
Telefoonnummers: +1(715)317-6292, +1 480-779-8576
E-mailadres: info@247forextrades.com
Domeinnaam: 247forextrades.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Alfamarkets. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.
Naam: Alfamarkets
E-mailadres(sen):  support@alfamarkets.co
Domeinnaam: https://alfamarkets.co/

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Curated Earners. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.
Naam: Curated Earners
Adres: East Myers Street 14, NY 12180 NEW YORK
E-mailadres(sen): admin@curatedearners.com
Domeinnaam: https://www.curatedearners.com/

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Ivenctures.
Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.
Naam: Ivenctures
Adres: 71 Cherry Court, SO53 5PD SOUTHAMPTON, Verenigd Koninkrijk
E-mailadres: contact@ivenctures.com
Domeinnaam: https://ivenctures.com/

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Intrex Asset. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Intrex Asset
E-mailadres: support@intrexassets.com
Domeinnaam: www.intrexassets.com

De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Dryden Partners. Deze onderneming is vermoedelijk een boiler room.

Naam: Dryden Partners
Adres: FL/4, Chuang Yuan Chi Ti, 89-99 Roosevelt Road, sec. 2, Taipei, 106, Taiwan
Telefoonnummers: +886-277-039-035, +420 564 049 410 en +420 564 049 412
E-mailadres: info@drydenpartners.com
Domeinnaam: www.drydenpartners.com

Bron: AFM

Voordeligste hypotheken

 1. Legal & General
 2. DBV Verzekeringen
 3. Florius
 4. De Hypotheker
 5. De Goudse
 6. Bank of Scotland
 7. Rabobank
 8. ING Bank
 9. Bouwfonds
 10. ABN AMRO

Goedkoopste leningen

 1. Rabobank
 2. ABN AMRO
 3. Postbank
 4. Frisia Financiering
 5. Lenen.nl
 6. Ohra

Hoogrendements beleggingen

 1. Ecodirect
 2. Robeco
 3. Booming China