Aandeel

Een aandeel vertegenwoordigt een klein stukje van een bedrijf. De houder van een aandeel heeft normaal gesproken recht op een deeltje van de winst van het bedrijf, dit wordt dividend genoemd. Verder heeft hij stemrecht op de algemene vergadering van de onderneming en daardoor een klein beetje zeggenschap over het bedrijf.

Groene investeringen

Investeren op duurzame wijze door te beleggen in natuurproducten, bospercelen, hardhout, wind-energie of zonne-energie. Er bestaat een fiscaal voordeel voor groene investeringen, de investeringsaftrek voor duurzame beleggingen.

Klimaatneutraal investeren

Bij een klimaat-neutrale investering wordt de negatieve uitwerking van de investering op het milieu gecompenseerd door een andere investering die juist een positieve uitwerking op het milieu heeft. Vaak gaat het om de uitstoot van CO2, omdat juist CO2 één van de broeikasgassen is die de grootste veroorzakers is van het broeikaseffect, de opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel. Klimaat-neutraal investeren kan door middel van aanplant van bomen. Bomen slaan namelijk CO2 op. Een andere mogelijkheid bestaat uit milieu-investeringen in arme landen. Deze milieu-investeringen hebben vaak een hoger rendement, dan milieu-investeringen in eigen land, waar de meeste productie al schoner en energie-zuiniger plaatsvindt.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De milieu-investeringsaftrek bewerkstelligt dat ondernemers die investeren in duurzaam ondernemen, deze investering kunnen aftrekken van de fiscale winst. Het bouwen van een duurzaam bedrijfspand wordt zo weer aantrekkelijk gemaakt. De hogere bouwkosten worden zo dus gecompenseerd. Eén van de voordelen van duurzaam bouwen is een lagere water- en energierekening doordat een duurzaam pand goedkoper is in gebruik.

Scheepvaart CV

Een belegger die deelneemt in een scheepvaart-CV wordt mede-eigenaar van een groot schip. Dat schip moet op het moment van instappen meestal nog gebouwd worden. Meer dan bij het aandeelhouderschap van een groot bedrijf, is een investeerder bij een scheepvaart-CV betrokken als participant. Het deelnemen in een scheepvaart-CV is fiscaal gunstig. Een van de grote voordelen is dat een Commanditair Vennoot recht heeft op investeringsaftrek. Voor het bedrag van de deelneming is een participant vrijgesteld van vermogenrendementsheffing. Wel dient de belastingdienst een verzoek om belasting te laten heffen op basis van het tonnageregime ingewilligd te hebben. Fiscale voordelen zijn van groot belang bij een scheepvaart cv.

Vermogensbeheer

Onder vermogensbeheer (ook aangeduid als investment management of asset management) wordt verstaan het beheer van (vrijwel altijd) grotere vermogens voor derden, door daarin gespecialiseerde organisaties of personen. Dit kan op individuele of op collectieve basis gedaan worden.

Voordeligste hypotheken

 1. Legal & General
 2. DBV Verzekeringen
 3. Florius
 4. De Hypotheker
 5. De Goudse
 6. Bank of Scotland
 7. Rabobank
 8. ING Bank
 9. Bouwfonds
 10. ABN AMRO

Goedkoopste leningen

 1. Rabobank
 2. ABN AMRO
 3. Postbank
 4. Frisia Financiering
 5. Lenen.nl
 6. Ohra

Hoogrendements beleggingen

 1. Ecodirect
 2. Robeco
 3. Booming China