Annuïteitenhypotheek

Een hypotheekvorm met een vast maandelijks bedrag dat u dient te betalen, bestaande uit twee componenten: rente en aflossing. Doordat u elke maand een deel van de hypotheek aflost, daalt de rente die u verschuldigd bent. Hierdoor kan steeds een groter deel worden aangewend voor de aflossing.

Beleggingshypotheek

Hypotheekvorm waarbij de premie wordt belegd in aandelen of obligaties. Door de waardestijging van de beleggingen, kan aan het eind van de looptijd de hypotheeklening worden afgelost. Heirbij maakt u dus gebruik van het hoge rendemenent van aandelen

Boeterente

Indien een hypotheeknemer overgaat tot versneld aflossen, bijvoorbeeld bij het oversluiten van een hypotheek, of indien er meer wordt afgelost dan in de hypotheekovereenkomst is overeengekomen, wordt over dit extra bedrag een boeterente berekend. Vaak verhindert deze boete-rente dat voordelig een hypotheek bij een andere hypotheekverschaffer kan worden afgesloten/overgesloten

Bouwfinanciering / bouwrente

De bouw van een nieuw huis wordt vaak in termijnen betaald. Eerst wordt de aankoop van de grond gefinancieerd en stapsgewijs naarmate de bouw vordert worden de resterende termijnen betaald. De hypotheek wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet. Uit dit depot worden vervolgens de betalingen gefinancierd. Over het depot krijgt men uiteraad een rentevergoeding, de depotrente. Deze depotrente is vaak lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald over de totale som.

Florius Hypotheken

Florius is een handelsnaam van de ABN AMRO Hypotheken Groep. Voorheen werden de hypotheken verkocht onder de naam Bouwfonds Hypotheken. Ook het bekende Bouwfonds Nederlandse Gemeenten N.V. is opgegaan in ABN AMRO Hypotheken Groep.

Notariskosten

De kosten die een notaris in rekening brengt voor het opstellen van de hypotheekakte (het document waarin de hypotheeklening is vastgesteld) of de transportakte (het document waarin de overdracht van de woning wordt geregeld). Alleen de kosten ten behoeve van de hypotheekakte zijn fiscaal aftrekbaar, omdat deze tot de uitgaven behoren van de financieringskosten

Rentefixatieperiode/rentevaste periode

Bij het afsluiten van een hypotheek kan de rente voor een bepaalde tijd worden vastgezet. Dit vergemakkelijkt de financïele planning, doordat toekomstige lasten vastliggen.

Voordeligste hypotheken

 1. Legal & General
 2. DBV Verzekeringen
 3. Florius
 4. De Hypotheker
 5. De Goudse
 6. Bank of Scotland
 7. Rabobank
 8. ING Bank
 9. Bouwfonds
 10. ABN AMRO

Goedkoopste leningen

 1. Rabobank
 2. ABN AMRO
 3. Postbank
 4. Frisia Financiering
 5. Lenen.nl
 6. Ohra

Hoogrendements beleggingen

 1. Ecodirect
 2. Robeco
 3. Booming China