Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening wordt door een kredietverstrekker aan een natuurlijk persoon verstrekt ter financiering van een auto, boot of andere roerende goederen. Aangezien een onderpand ontbreekt, is in het algemeen de rente over een persoonlijke lening hoger zijn dan de hypotheekrente.

Rekening-courant krediet

Deze leenvorm is in wezen niets anders dan rood staan op de bank. U betaalt vaak een hoge debitrente en u kunt maximaal rood staan tot een bepaalde limiet.

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Bureau Krediet Registratie houdt van elk natuurlijk persoon die in Nederland een krediet heeft afgesloten, een elektronisch dossier bij in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Aangesloten bedrijven kunnen zo de kredietwaardigheid beoordelen van mensen die een lening willen aangaan. Banken, telecombedrijven, postorderbedrijven en leasemaatschappijen maken gebruik van deze administratie. Thans zijn ongeveer 10 miljoen mensen geregistreerd. Gegevens worden tot vijf jaar na aflossing van een lening bewaard. De geregistreerde kredietgegegevens bestaan uit hoogte, afsluitdatum, aflossingsmaand en kredietsoort. Van de persoonsgegevens worden achternaam, initialen, geboortedatum, adres en woonplaats opgeslagen.

Wettelijke rente

De rente die een schuldeiser in rekening mag brengen wanneer de schuldenaar, ondanks sommatie, nalatig is te betalen. De hoogte van de wettelijke rente wordt periodiek door de overheid vastgesteld en bedraagt sinds 1-1-1998 6%.

Voordeligste hypotheken

 1. Legal & General
 2. DBV Verzekeringen
 3. Florius
 4. De Hypotheker
 5. De Goudse
 6. Bank of Scotland
 7. Rabobank
 8. ING Bank
 9. Bouwfonds
 10. ABN AMRO

Goedkoopste leningen

 1. Rabobank
 2. ABN AMRO
 3. Postbank
 4. Frisia Financiering
 5. Lenen.nl
 6. Ohra

Hoogrendements beleggingen

 1. Ecodirect
 2. Robeco
 3. Booming China