Consumptief krediet

Een consumptief krediet is een lening die u aangaat om iets te kopen dat maar een beperkt aantal jaren meegaat, zoals een auto, televisie, stereo of een ijskast. De persoonlijke lening, het doorlopende krediet en ook de rekening courant zijn vormen van consumptief krediet. Een nadeel is dat u deze rente niet kunt aftrekken van uw belasting. Dit kan wel bij een hypothecair krediet, waarbij u geld leent om een huis of andere onroerende zaken te kopen.

Persoonlijke lening

Dit is een lening waarbij u voor bepaalde tijd een bepaald bedrag leent. De hoogte van het leenbedrag, de looptijd, de termijnbedragen en de hoogte van de rente liggen vast. U krijgt direct de beschikking over het het totale leenbedrag en u dient het bedrag (incl. rente) via periodieke betalingen binnen een vooraf afgesproken periode terug te betalen. U kunt versneld aflossen, maar dit is meestal alleen mogelijk tegen betaling van een boete.

SMS-lening

Sinds kort is het mogelijk geld te lenen per SMS. Het Finse bedrijf Ferratum biedt deze mogelijkheid om razendsnel geld te lenen. Consumenten kunnen bij Ferratum een lening afsluiten tussen de 100 en de 300 euro. De consumenten heeft vervolgens 15 dagen de tijd om de lening weer terug te betalen, weliswaar zonder rente maar met behandelingskosten. Deze behandelingskosten bedragen 25%. Daarmee is het lenen zonder meer duur te noemen. Doordat er geen grotere bedragen uitgeleend worden dan 300 euro, en de looptijd korter is dan 3 weken, valt Ferratum niet onder het toezicht van de AFM.

Rekening-courant krediet

Deze leenvorm is in wezen niets anders dan rood staan op de bank. U betaalt vaak een hoge debitrente en u kunt maximaal rood staan tot een bepaalde limiet.

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Bureau Krediet Registratie houdt van elk natuurlijk persoon die in Nederland een krediet heeft afgesloten, een elektronisch dossier bij in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Aangesloten bedrijven kunnen zo de kredietwaardigheid beoordelen van mensen die een lening willen aangaan. Banken, telecombedrijven, postorderbedrijven en leasemaatschappijen maken gebruik van deze administratie. Thans zijn ongeveer 10 miljoen mensen geregistreerd. Gegevens worden tot vijf jaar na aflossing van een lening bewaard. De geregistreerde kredietgegegevens bestaan uit hoogte, afsluitdatum, aflossingsmaand en kredietsoort. Van de persoonsgegevens worden achternaam, initialen, geboortedatum, adres en woonplaats opgeslagen.

Wettelijke rente

De rente die een schuldeiser in rekening mag brengen wanneer de schuldenaar, ondanks sommatie, nalatig is te betalen. De hoogte van de wettelijke rente wordt periodiek door de overheid vastgesteld en bedraagt sinds 1-1-1998 6%.

Voordeligste hypotheken

 1. Legal & General
 2. DBV Verzekeringen
 3. Florius
 4. De Hypotheker
 5. De Goudse
 6. Bank of Scotland
 7. Rabobank
 8. ING Bank
 9. Bouwfonds
 10. ABN AMRO

Goedkoopste leningen

 1. Rabobank
 2. ABN AMRO
 3. Postbank
 4. Frisia Financiering
 5. Lenen.nl
 6. Ohra

Hoogrendements beleggingen

 1. Ecodirect
 2. Robeco
 3. Booming China