Kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering geeft aan het eind van de looptijd of bij overlijden van de verzekerde(n) recht op een eenmalige kapitaaluitkering. Het meest bekend is de zogenoemde ‘kapitaalverzekering eigen woning’ waarmee vermogen wordt opgebouwd waarmee een hypotheek aan het einde van de looptijd wordt afgelost.

Kapitaalverzekering bij leven

Deze verzekering voorziet in een eenmalige uitkering wanneer de verzekerde op de afgesproken datum in leven is. Bij eerder overlijden volgt in principe geen uitkering. Dit kan echter wel worden meeverzekerd. Er wordt dan een deel van de ingelegde premies uitgekeerd, naar keuze 90, 100 of 110%.

Koopsompolis

Een populair soort verzekering om uw pensioen aan te vullen. Op jongere leeftijd stort u in één keer een (groot) bedrag, waarmee vervolgens gespaard wordt. Na uw pensionering ontvangt u met behulp van het bijeen gespaarde bedrag periodiek een uitkering.

Levensverzekering

Een verzekering die een bedrag uitkeert bij het overlijden van de verzekerde. Een levensverzekering wordt dikwijls afgesloten in combinatie met een hypotheek. Mocht de hypotheekgever komen te overlijden, dan blijven de nabestaanden niet met een grote (hypotheek)schuld achter.

Lijfrentepolis

Een verzekeringstype waarmee u door periodieke stortingen kapitaal bijeenspaart om later uw pensioen mee aan te kunnen vullen.

Overlijdensrisicoverzekering

Een vorm van levensverzekering met een vooraf bepaalde maximumduur. Wanneer in die periode de verzekerde persoon komt te overlijden, dan keert de verzekering een bedrag ineens uit aan de nabestaande(n). Dit wordt ook wel een ‘kapitaalverzekering bij overlijden’ genoemd. Een Overlijdensrisicoverzekering wordt dikwijls afgesloten in combinatie met een hypotheek, zodat er voor de nabestaanden geen hypotheekschuld resteert.

Voordeligste hypotheken

 1. Legal & General
 2. DBV Verzekeringen
 3. Florius
 4. De Hypotheker
 5. De Goudse
 6. Bank of Scotland
 7. Rabobank
 8. ING Bank
 9. Bouwfonds
 10. ABN AMRO

Goedkoopste leningen

 1. Rabobank
 2. ABN AMRO
 3. Postbank
 4. Frisia Financiering
 5. Lenen.nl
 6. Ohra

Hoogrendements beleggingen

 1. Ecodirect
 2. Robeco
 3. Booming China